• Vietos veiklos grupių susitikimas Joniškio rajone

   2018-12-14

   2018 m.  gruodžio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė Ziniūnų kaime, Joniškio rajone, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu, bei Joniškio vietos plėtros strategijos viešinimo konferenciją.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

   Vietos veiklos grupių atstovus sveikino Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narė Vaida Aleknavičienė ir Joniškio rajono partnerystės VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė.

   Pirmininkė Nijolė Valuckienė pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG pasisakyti apie esamą situaciją, pasidalinti naujienomis, kaip kiekvienai VVG sekasi skelbti kvietimus, vertinti ir įgyvendinti vietos projektus.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad įgyvendinant strategiją buvo paskelbti 3 kvietimai ir šiuo metu yra paskelbtas 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Marija Žiubrienė pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius, teikė informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą. Pagal paskelbtus 3 kvietimus yra įgyvendinti arba įgyvendinami 11 vietos projektų. Pagal 1 kvietimą baigti įgyvendinti 2 vietos projektai. Pagal 2 kvietimą yra įgyvendintas 1 socialinio verslo vietos projektas. Pagal 3 kvietimą yra įgyvendinami 8 vietos projektai. Marija Žiubrienė kalbėjo apie NMA vertintojų paklausimus vietos projektų pareiškėjams, apie jų pagrįstumą, apie tai, kad didelis NMA dėmesys buvo sutelktas į smulkmenas, buvo prašoma įvairių papildomų pagrindimų, paaiškinimų, vykdantiems jaunimo projektus ir ketinantiems įsigyti prekes, kaip ilgalaikį turtą, buvo siūloma nuomotis prekes, o jiems nesutikus, buvo reikalaujama pateikti komercinius pasiūlymus tokių prekių nuomai ir įvertinti įsigijimo ir nuomos kainų skirtumą, labai smulkmeniškai NMA vertintojai prašė pagrįsti savanoriškus darbus. Marijos Žiubrienės nuomone dėl užsitęsusio NMA specialistų vertinimo, įvairių problemų kilo beveik visiems vietos projektų pareiškėjams, nes pasirašius sutartis, projektų vykdytojams veiklas ir darbus teko vykdyti ne itin jiems palankiu metų laiku.

   Susitikime dalyvavę VVG atstovai diskutavo apie vietos plėtros strategijų administravimą, apie vietos projektų kvietimus, vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pristatė esamą situaciją, kalbėjo apie problemas, kurios šiuo metu kyla dėl NMA pateiktų ir neįvertintų vietos projektų, diskutavo ar turėtų VVG atsiimti ir patys vertinti vietos projektų paraiškas, kurios nespėjo įvertinti NMA, išsakė nuomonę dėl VVG tinklo sprendimų ir VVG atstovavimo, aptarė įvairius klausimus, susijusius su vietos projektų įgyvendinimu.

   Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė informaciją apie Leader darbo grupės posėdyje svarstytus vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus.

   Susitikimo dalyviai susipažino su UAB „Audruvis" veiklomis, apžiūrėjo žirgyną, medžiotojų namelį.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijoje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas