• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2019-12-27

   2019 m. gruodžio 17 d. Vaido Virkščio sodyboje, Liepų g. 3, Pakruojo k., Pakruojo r. surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė ir kiti asmenys.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad vietos projektų paraiškos rengiamos šešioms paskelbto kvietimo Nr. 5 priemonėms įgyvendinti. Vietos projektų paraiškų laukiama pagal strategijos prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 2 priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, priemonei įgyvendinti skirta 292 923,66 Eur ir ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, priemonei įgyvendinti skirta 31 697,09 Eur, tiek paramos lėšų pagal šią priemonę yra likę. Vietos projektų paraiškų laukiama pagal strategijos prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ 4 priemones: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, priemonei įgyvendinti skirta 39 056,40 Eur, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, priemonei įgyvendinti skirta 39 056,40 Eur, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, priemonei įgyvendinti skirta 29 316,75 Eur ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, priemonei įgyvendinti skirta 9 732,00 Eur, tiek paramos lėšų pagal šią priemonę yra likę. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad bendra Kvietimo Nr. 5 paramos suma yra 441 782,30 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 18 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 31 d. 16.00 val. Šiuo laikotarpiu VVG darbuotojai nuolat informuoja ir konsultuoja potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, pagal jų pageidavimą buvo surengti darbiniai susitikimai, kurių metu aptarti atrankos kriterijų pagrindimui reikalingi pateikti dokumentai, parengtos ir potencialiems pareiškėjams išsiuntinėtos atmintinės apie kartu su vietos projekto paraiška būtinus pateikti dokumentus.

   VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė valdybos nariams trumpai pristatė kaip sekasi vykdyti strategijos įgyvendinimo 2019 m.  veiksmų planą.

   Direktorė Marija Žiubrienė pateikė naujausią informaciją apie vietos plėtros strategijų vertinimo metodiką. Šią metodiką 2019 m. gruodžio 10 d. NMA surengtame darbiniame susitikime VVG atstovams pristatė VPS vertinimo grupės vadovė Neringa Viršilienė. Marija Žiubrienė supažindino su pranešėjos pateiktais atrinktų strategijų bandomųjų vertinimų rezultatais, pristatė pateiktus pasiūlymus dėl rezervų paskirstymo principų ir vertinimo proceso organizavimo tvarkos.

   Vaidas Virkštis valdybos narius supažindino su baigtu įgyvendinti vietos projektu ,,Vaido Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio švietimo galimybėmis“.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas