• Įgyvendintas Klovainių jaunimo klubo vietos projektas

   2020-06-17

   Klovainių jaunimo klubas, klubo vadovas Martynas Navickas, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, LEADER-19.2-SAVA-10, įgyvendino vietos projektą ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 14 d., baigtas įgyvendinti 2020 m. kovo 5 d., išmokėta 9 772,00 Eur su PVM paramos suma, paramos intensyvumas 80 procentų, prie vietos projekto klubas prisidėjo 2 443,06 Eur  Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

   Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui aktyviai, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, sportuoti. Projektą ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“ jaunimo klubas įgyvendino kartu su partneriu Klovainių pagrindine mokykla, kurios sporto salės patalpose buvo vykdoma dalis projekto veiklų. Įgyvendindamas projektą klubas įsigijo: aerografo komplektą, palapinės komplektą, garso ir šviesos įrangą, švieslentę, vidaus treniruoklius. Įsigytos prekės naudojamos klubo veikloms organizuoti. Įdomi laikinų tatuiruočių darymo pramoga, padedant klubo savanoriams, buvo pristatyta Klovainių miestelyje vykusioje Oninių šventėje ir Pakruojo šventėje. Šventėse dalyvaujantys vaikai ir jaunimas galėjo pasipuošti įdomiomis, originaliomis laikinomis tatuiruotėmis. Įgyvendindami projekto veiklas klubo nariai, partneriai ir savanoriai organizavo ir įgarsino sporto renginius – Kalėdinį krepšinio turnyrą ir Moksleivių krepšinio varžybas. Šventės, sporto ir sveikatingumo renginiai, įdomių pramogų juose pristatymas, krepšinio turnyrai ir varžybos, organizuoti projekto įgyvendinimo metu, sistemingai vyks ir projekto kontrolės laikotarpiu. Taip pat bus dalyvaujama kitų partnerių organizuojamose šventėse ir renginiuose.

   Projekto pasiekimų rodikliai: projekto veiklose dalyvavo 12 savanorių, įgyvendinant projektą bendradarbiavo 2 jaunimo organizacijos – Klovainių jaunimo klubas ir Laisvalaikio klubas „Rozalinas“, į projekto veiklas įtraukti dviejų socialiai pažiedžiamų grupių (projekto tikslinių grupių) atstovai, viso 81 asmuo, iš jų – 25 vaikai (7–13 metų) ir 56 jaunimo (14–29 metų) atstovai, projekto įgyvendinimo metu Klovainių jaunimo klubas organizavo ar prisidėjo organizuojant 4 renginius, kuriuose dalyvavo 146 dalyviai. Projekto viešinimo priemonė – plakatas, informacija apie projekto veiklas talpinama internetinėje erdvėje.

    

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas