• Vietos veiklos grupių susitikimas Radviliškio rajone

   2020-06-25

   2020 m. birželio 18 d. kavinėje „Pas Zitą“, Baisogaloje, Radviliškio rajone, Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusią su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“.

   Susitikimą pradėjęs VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis pasidžiaugė, kad pagaliau po kelių mėnesių pertraukos vietos veiklos grupės gali vėl susitikti, bendrauti, diskutuoti, aptarti problemas ir LEADER priemonės perspektyvas. Romas Kalvaitis kalbėjo, kad visos Šiaulių apskrities vietos veiklos grupės ir Raseinių rajono vietos veiklos grupė yra stiprios, pasiekė gerų tarpinio strategijų vertinimo rezultatų, todėl toms VVG, kurioms VPS vertinimo metu paramos sumos buvo sumažintos, pasiekus pažangius strategijų įgyvendinimo rezultatus, lėšos gražintos. VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas pristatė susitikimo darbotvarkę ir pakvietė kiekvieną VVG pakalbėti apie tai, kaip sekasi įgyvendinti strategijas, kiek ir kokių priemonių šiais metais bus įgyvendinama, kada planuojami paskutiniai kvietimai, pakalbėti apie problemas, pasidalinti patirtimi.

   Prie susitikime dalyvaujančių vietos veiklos grupių atstovų prisijungė ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo, kad karantino laikotarpiu VVG darbuotojai dirbo biure, nes kovo mėnesį buvo teikiami įgyvendintų vietos projektų mokėjimo prašymai ir galutinės ataskaitos, iki balandžio 1 d. vietos projektų vykdytojai teikė įgyvendintų vietos projektų metines ataskaitas, VVG darbuotojai vertino pagal Kvietimą Nr. 5 pateiktų 11 vietos projektų paraiškas, šiuo metu laukiama NMA sprendimų dėl paramos skyrimo. Marija Žiubrienė pristatė, kad strategijos įgyvendinimo veiksmų plane VVG numačiusi kiekvienų metų ketvirtame ketvirtyje skelbti po vieną kvietimą, VVG laikėsi numatyto plano, tik šiais metais planuojama Kvietimas Nr. 6, likusioms VPS priemonėms įgyvendinti, skelbti šių metų rugsėjo mėnesį. VVG darbuotojos konsultuoja potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, taip pat vyksta susitikimai ir su vietos projektų vykdytojais, vedamos derybos su partneriais siekiant koordinuoti vietos projektų vykdytojų dalyvavimą paraiškose suplanuotuose rajono renginiuose. Marija Žiubrienė kvietė VVG pasikalbėti aktualiai klausimais: pasitarti iki kurios datos VVG suplanavo VPS administravimui skirtas lėšas, kokios problemos kyla įgyvendinant socialinio/bendruomeninio verslo priemones, dėl VVG priskirtų vertinti vietos projektų ataskaitų.

   VVG atstovai pasisakė, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas, kokie tarpinio strategijų vertinimo rezultatai, kalbėjo apie LEADER perspektyvas po 2020 metų ir kitais svarbiais klausimais. Savo nuomonę dėl bendruomeninio verslo išsakė meras Antanas Čepononis.

   Susitikimo dalyviams buvo pristatyti du įgyvendinti vietos projektai: Zitos Šimkevičienės IĮ įgyvendintas vietos projektas „Kavinės „Pas Zitą“ plėtra“ ir Baisogalos bendruomenės įgyvendintas vietos projektas „Vandenlenčių pramogų parko įrengimas Baisogalos II tvenkinyje“.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „ Pakruojo rajono partnerystė“  teritorijoje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas