• Dalinamės inovatyvių projektų įgyvendinimo patirtimi

   2020-09-01

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure viešėjo Šakių krašto VVG bendruomenių atstovai. Vietos projektą „Verslių bendruomenių link“ įgyvendina VšĮ „Šakių verslo informacijos centras“. Projekto tikslas – projekto pareiškėjų ir vykdytojų planuojančių kurti darbo vietas Šakių rajone, mokymas. 

   Projekto vykdytojai organizavo išvažiuojamąjį seminarą „Inovacijomis grįstas verslas“ ir pageidavo susipažinti su VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje įgyvendintais inovatyviais verslo projektais. VG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė bendruomenių atstovams pristatė Guostagalio paslaugų centro įgyventą inovatyvų  socialinio verslo projektą „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“. Projektas įgyvendintas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“. Įgyvendindamas socialinio verslo projektą paslaugų centras įsigijo naują automobilį, traktorių su priklausiniais, įvairią techniką, mobilią lauko pirtį, projekto veikloms vykdyti būtiną įrangą, įrankius ir reikmenis. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, išlaikyta 0,25 darbo vietos. Nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. Guostagalio paslaugų centras asmenims ir organizacijoms teikia aplinkos tvarkymo, maitinimo, maisto išvežimo pagal užsakymus, lankomosios priežiūros ir mobilios pirties paslaugas. Gautas pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti, socialiai pažeidžiamų ir atskirtį patiriančių asmenų socialiniams įgūdžiams ugdyti.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė  Šakių rajono bendruomenių atstovams pristatė kitus pagal strategijos priemones įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, kalbėjo apie vietos projektų vykdytojų pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį.

   Šakių rajono bendruomenių atstovai buvo supažindinti su Amatų dvarelio veiklomis. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad Amatų dvarelis siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, organizuoja nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos darbą, edukacines programas, įgyvendina projektus. Amatų dvarelis taip pat sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ pagal strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Projekto įgyvendinimo metu Amatų dvarelis vykdė iš anksto suplanuotus mokymus ir surengė praktinius mokymus išvykose. Šakių rajono bendruomenių atstovams buvo įdomu susipažinti su nuolat veikiančia amatininkų gaminių ekspozicija, įsigyti amatininkų gaminių.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas