• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2020-09-01

   2020 m. rugpjūčio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Rolandas Kairys, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir kiti asmenys.

   Posėdyje svarstytas klausimas dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ir kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 planavimo. Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad VVG darbuotojai vykdo strategijos įgyvendinimo plane numatytus veiksmus, administruoja įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus, informuoja ir konsultuoja rajono gyventojus, potencialius pareiškėjus apie strategijos prioritetus, priemones, apie pareiškėjams ir vietos projektams keliamus reikalavimus. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad pagal faktą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios buvo paskelbti 5 kvietimai teikti vietos projektus, gautos 27 vietos projektų paraiškos, baigti įgyvendinti 14 vietos projektų, 12 vietos projektų yra įgyvendinami, 1 vietos projektas buvo atsiimtas ir išregistruotas. Marija Žiubrienė supažindino, kad rugsėjo mėnesį planuojamas skelbti kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 pagal strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ tris priemones ir pagal prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vieną priemonę. Tai yra kvietimas bus skelbiamas toms priemonėms, kurioms įgyvendinti yra likę pakankamai strategijos lėšų, nes pagal kitas priemones yra likę tik lėšų likučiai ir kol kas nėra aišku, kaip jie galės būti panaudoti. Priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) įgyvendinti skiriama 585 847,32 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti yra 97 641,22 Eur. Priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6) įgyvendinti skiriamas lėšų likutis 33 368,92 Eur. Kvietimas priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti bus skelbiamas pirmą kartą, skiriama lėšų suma 95 228,00 Eur. Priemonei ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) įgyvendinti skiriama lėšų suma yra 9 772,25 Eur.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė informavo, kad VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys planuojamas surengti 2020 m. rugpjūčio 20 d., kavinėje „Gluosnis“, UAB „Parketo gamyba“, Pakruojyje. Direktorė Marija Žiubrienė pristatė renginio darbotvarkę, valdybos nariai ją patvirtino.

   Finansininkė Jovita Trumpienė supažindino, kad gautas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narės Kazimieros Klabienės prašymas dėl išstojimo iš VVG narių, valdybos nariai prašymą patenkino.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pateikė trumpą informaciją apie 2020 m. rugpjūčio 29 d. Pakruojo parko saloje rengiamą šventę „Pajausk etnopulsą 2020“. Šventę organizuoja Pakruojo kultūros centras, o VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, kaip viena iš organizatorių partnerių, yra atsakinga už bendruomenių ir kitų organizacijų dalyvavimą šventėje. Daug vietos projektų vykdytojų buvo suplanavę 2020 metais dalyvauti Pakruojo šventėje, bet savivaldybės ir kitų įstaigų vadovų pasitarime, įvertinus visas aplinkybes dėl šalyje susidariusios ekstremalios situacijos, buvo nuspręsta neorganizuoti tradicinių vasaros masinių renginių, tame tarpe ir Pakruojo šventės. VVG ėmėsi iniciatyvos padėti vietos projektų vykdytojams išspręsti susidariusią problemą ir suderinti, kokie renginiai galės būti organizuojami. Šventėje „Pajausk etnopulsą 2020“ bendruomenės ir kitos organizacijos „Svetingoje ūlyčioje“ įkurs kiemus, kuriuose šventės svečiai galės susipažinti su įgyvendinamais projektais, Pakruojo krašto kulinarinio paveldo tradicijomis ir pasivaišinti kūrybingų vietos gaspadinių paruoštais patiekalais.  


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas