• Rajono gyventojų aktyvinimo ir strategijos viešinimo renginys

   2020-09-01

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2020 m. rugpjūčio 20 d., kavinėje „Gluosnis“, UAB „Parketo gamyba“, Pakruojyje, surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

   Renginyje dalyvavo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Meras džiaugėsi aktyviomis bendruomenėmis, kurios įgyvendindamos projektus nuveikia tikrai didelius darbus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie daugelio rajono problemų sprendimo.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir finansininkė Jovita Trumpienė renginio dalyviams ir potencialiems pareiškėjams pateikė informaciją apie strategijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

   Pranešimą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemonių įgyvendinimas pagal Kvietimą Nr. 6“ pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Direktorė renginio dalyvius informavo apie esamą situaciją ir supažindino, kad šiuo metu baigti įgyvendinti 14 vietos projektų: Sigutėnų kaimo bendruomenės, ūkininko Martyno Navicko, Guostagalio paslaugų centro, UAB „Agro Lašmuo“, Ūdekų ir Stačiūnų kaimo bendruomenių, Laisvalaikio klubo „Rozalinas“, Noreikonių jaunimo klubo, Amatų dvarelio, ūkininko Vaido Virkščio, Degėsių ir Pakruojo kaimo bendruomenių, Klovainių jaunimo klubo, Pamūšio kaimo bendruomenės. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VVG skelbdama Kvietimą Nr. 6 planuoja rinkti vietos projektų paraiškas pagal strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ tris priemones ir pagal prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vieną priemonę. Tai yra kvietimas bus skelbiamas toms priemonėms, kurioms įgyvendinti yra likę pakankamai lėšų. Kvietimas bus skelbiamas šioms priemonėms įgyvendinti: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos rinkoms plėtoti“ ir ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 724 216,49  Eur. Planuojama, kad kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 15.45 val.

   Apie vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, vietos projektų atrankos kriterijus, keliamus kiekvienai priemonei, kalbėjo viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Su tinkamomis finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidomis supažindino finansininkė Jovita Trumpienė.

   Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi pasidalino vietos projektų vykdytojai: Grikpėdžių kaimo bendruomenės pirmininkė Dalė Valantinienė, Mikoliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis, Žvirblonių kaimo bendruomenės pirmininkė Vida Arabadžienė, Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vadovas Methardas Zubas ir potenciali pareiškėja Roma Bartkevičiūtė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir finansininkė Jovita Trumpienė su potencialiais vietos projektų pareiškėjais aptarė priemones, kurioms įgyvendinti bus skelbiamas kvietimas, kalbėjosi apie pareiškėjams keliamus reikalavimus, atsakė į įvairius klausimus, numatė konsultacinių susitikimų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure datas.

                                                             


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas