• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2021-01-22

   2021 m. sausio 21 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis nuotoliniu būdu.

   Prisijungę prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Valdybos posėdyje buvo patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamentas. Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad reglamente numatytos valdybos funkcijos, valdybos narių teisės ir pareigos, valdybos posėdžių darbo organizavimas. Šis skyrius papildytas naujais punktais, kuriuose numatyta, kad paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną, valdybos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones, arba rašytinio proceso būdu. Reglamente numatyta tokiu būdu organizuojamų posėdžių tvarka.

    Valdybos nariai posėdyje apsvarstė Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m., kurioje yra pateikti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus per 2020 m. Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad ataskaitoje pristatyti dviejų 2020 m. baigtų įgyvendinti gerųjų vietos projektų pavyzdžiai. Pristatytas Jovarų kaimo bendruomenės vietos projektas „Junkimės į sportuojančių bendruomenių tinklą“, projektui skirta 19 527,00 Eur paramos suma. Įgyvendindama projektą Jovarų kaimo bendruomenė prie bendruomenės namų esančiame išsinuomotame 0,3016 ha žemės sklype įrengė krepšinio-tinklinio aikštelę (510 kv. m.) ir pastatė 4 lauko treniruoklius, tokie pat treniruokliai įrengti ir partnerio Šukionių kaimo bendruomenės teritorijoje. Įgyvendindama vietos projekto veiklas Jovarų kaimo bendruomenė pasitelkė 15 savanorių, kurie prisidėjo organizuojant 3 sporto renginius abiejų bendruomenių teritorijose, juose dalyvavo 185 dalyviai. Pristatytas Pakruojo kaimo bendruomenės vietos projektas „Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“, projektui skirta 19 528,00 Eur paramos suma. Įgyvendindama projektą bendruomenė esamas patalpas pritaikė regioniniams produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Pakruojo kaimo bendruomenė, pasitelkdama 7 jaunus savanorius, kartu su partnere Balsių kaimo bendruomene, patobulino senuosius kaimo gyventojų maisto ruošimo receptus, panaudodama liofilizuotas uogas ir vaisius sukūrė ir šventėse bei kituose renginiuose pristatė 4 naujus regioninius produktus: varškės žagarėlius, senovinę bobą, meduolius ir senolių arbatą. Bendruomenė paruošė ir bendruomenės facebook paskyroje pasidalino vaizdine medžiaga apie projektą

   Marija Žiubrienė pristatė problemą, su kuria buvo susidurta įgyvendinant VPS priemones 2020 m., supažindino su atliktais veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir narių mokymu. Direktorė pateikė informaciją apie 2020 m. surengtą VVG visuotinį narių susirinkimą, jame svarstytus klausimus, apie VVG narių ir valdybos narių kaitą, apie VVG biure dirbančius darbuotojus. Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad VPS įgyvendinimo ataskaitoje yra užpildyta informacija apie LEADER metodo principų įgyvendinimą.

   Valdybos nariai klausimų neturėjo ir patvirtino ataskaitą už 2020 m.

   Valdybos posėdyje buvo patenkinti dviejų VVG narių prašymai dėl išstojimo iš narių.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas