• Įgyvendintas Grikpėdžių KB vietos projektas „Naujos bendruomeninio gyvenimo formos "

   2021-06-10

   Grikpėdžių kaimo bendruomenė, bendruomenės pirmininkė Dalė Valantinienė, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, įgyvendino vietos projektą „Naujos bendruomeninio gyvenimo formos – sportas ir sveika gyvensena“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. liepos 20 d., baigtas įgyvendinti 2021 m. balandžio 7 d., išmokėta paramos suma 19 527,20 Eur su PVM, paramos intensyvumas 80 procentų, prie vietos projekto bendruomenė prisidėjo 4 882,05 Eur Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

   Projekto tikslas – ugdyti bendruomenės narių ir jaunimo tarpe meilę sportui, sveikai gyvensenai ir gimtam kraštui, skatinti savanorystę, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.

   Projektas įgyvendinamas su partneriu Degėsių kaimo bendruomene, nes abi bendruomenės turi aiškiai išreikštą bendrą interesą – plėtoti kaimo jaunimo ir senyvo amžiaus gyventojų sportinį gyvenimą, organizuoti sporto, sveikatinimo veiklas bei renginius. Įgyvendinant vietos projekto veiklas Grikpėdžių kaimo bendruomenės namuose, atlikti paprastojo remonto darbai ir įrengta treniruoklių salė, persirengimo kambarys ir dušas. Bendruomenė įsigijo 4 lauko treniruoklius, kuriuos pastatė Grikpėdžių kaime prie bendruomenės namų ir įsigijo renginio organizavimo paslaugą. Partneriui Degėsių kaimo bendruomenei nupirkti 2 vandens dviračiai ir pramogai ant vandens skirtas Torpedo Zip Line rinkinys.

   Grikpėdžių kaimo bendruomenė pasitelkė 12 savanorių, kurie dalyvavo vietos projekto veiklų įgyvendinime, prisidėjo organizuojant renginius ir užtikrino, kad įsigyti įrengimai būtų naudojami atsakingai ir saugiai. Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 3 renginiai: „Vasaros sporto šventė Grikpėdžiuose“, „Sportuokime kartu“ Dvariškių kaime ir „Aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginys“ Degėsių kaime. Bendruomenės įgyvendintas vietos projektas sudarė palankesnes sąlygas vietos gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį, paskatino sportuojančius asmenis bendradarbiauti su kitų bendruomenių sporto mėgėjais. Naudotis sutvarkytomis patalpomis, sporto įrenginiais gali ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovai.

   Projekto pasiekimų rodikliai: projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – dviejų socialiai pažeidžiamų grupių 54 atstovai: jaunimas nuo 14 iki 29 m. – 24 asmenys, senyvo amžiaus žmonės, virš 60 m. – 30 asmenų; į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukta 12 savanorių,  projekto rezultatais naudojasi trijų seniūnijų – Žeimelio, Guostagalio ir Lygumų seniūnijų gyventojai, viso 107 gyventojai, organizuoti 3 sporto renginiai, kuriuose dalyvavo 131 dalyvis. Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas