• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-7

   2021-07-19

   2021 m. liepos 9 d. Nr. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g.13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-7.

   Posėdyje dalyvavo: Aušra Dvelienė, pilietinės visuomenės sektorius, Edikas Drupas, verslo sektorius, Monika Ilgavičiūtė, valdžios sektorius, Genovaitė Jaškulienė, verslo sektorius, Vytautas Kanišauskas, valdžios sektorius, Audrius Kliminskas, pilietinės visuomenės sektorius, Simona Lipskytė, pilietinės visuomenės sektorius, Albinas Navickas, verslo sektorius, Dovilė Pašakinskienė, pilietinės visuomenės sektorius, Zenonas Pekelis, pilietinės visuomenės sektorius, Aivaras Stabužis, valdžios sektorius. Dalyvavo darbuotojos: direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdžio pirmininkas Albinas Navickas pristatė, kad posėdyje dalyvauja 11 vietos projektų atrankos komiteto narių nuo bendro 12 narių skaičiaus, dalyvaujančių kvorumui užtenka, komiteto posėdis teisėtas. Vietos projektų atrankos komiteto nariai patvirtino, kad nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pasirašė.

   Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė pristatė posėdžio darbotvarkę ir supažindino, kad vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstyti teikiamas 1 vietos projektas. Kvietimui Nr. 7 teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones buvo skirta 304 835,52 Eur paramos lėšų suma. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6, kvietimui buvo skirti 190 079,52 Eur, panaudoti 0,00 Eur, lėšų likutis 190 079,52 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, kvietimui buvo skirti 95 228,00 Eur, panaudoti 0,00 Eur, lėšų likutis 95 228,00 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8, kvietimui buvo skirti 19 528,00 Eur, panaudoti 19 528,00 Eur, lėšų likutis 0,00 Eur. Kvietimui Nr. 7 buvo skirti 304 835,52 Eur, panaudoti 19 528,00 Eur, lėšų likutis 285 307,52 Eur.

   Posėdžio pirmininkas Albinas Navickas supažindino, kad siekdami būti nešališkais ir išvengti galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto, prašymus dėl nušalinimo svarstant posėdžio darbotvarkės klausimą „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto ,,Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ pateikė valdybos narai: Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Monika Ilgavičiūtė, Aivaras Stabužis ir Vytautas Kanišauskas. Vietos projektų atrankos komiteto nariai nutarė šių asmenų nenušalinti.

   Vietos projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto vertinimo ataskaitą, supažindino su svarstomo vietos projekto tikslu, uždaviniais, laukiamais rezultatais, prašoma paramos suma, pristatė, kad pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu projektui suteikta 100 balų ir priimta išvada, kad vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Vietos projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas