• Apskritojo stalo diskusija

   2021-11-30

   Asociacija „Meno formos“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Amatų dvarelis 2021 m. lapkričio 24 d. Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r. surengė apskritojo stalo diskusiją.

   Renginyje dalyvavo rajono bendruomenių, kitų organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai. Diskusijoje buvo aptarti Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos rezultatai, dalintasi sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiais, aptarti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų lūkesčiai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos pristatė planuojamus kvietimus.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė supažindino su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėmis ir pristatė vieną iš programos priemonių „LEADER programa“. Pagal šios priemonės veiklos sritis buvo parengta ir šiuo metu jau beveik baigiama įgyvendinti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija. Direktorė diskusijos dalyvius supažindino su taisyklėmis, kuriomis vadovaujantis buvo parengtos, įvertintos ir administruojamos vietos plėtros strategijos bei įgyvendinami vietos projektai. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pagal strategijos prioritetą Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ įgyvendina 3 priemones, pagal strategijos prioritetą Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ įgyvendina 4 priemones. Šiuo metu pagal įvairias strategijos priemones jau baigti įgyvendinti 23 ir įgyvendinami 9 vietos projektai. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ tikisi pasiekti ir viršyti strategijos rodiklius dėl pateiktų vietos projektų ir sukurtų darbo vietų skaičiaus.

   Vietos projektų vykdytojai Zenonas Pekelis, Virginija Jocienė, Daiva Skrupskelytė pristatė įgyvendinamus vietos projektus, kalbėjo apie problemas su kuriomis tenka susidurti, į ką nauji vietos projektų pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kokie iššūkiai laukia kiekvieno vietos projekto vykdytojo.

   Po pietų apskritojo stalo diskusijos dalyviams VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė kiek kvietimų, kokioms šios strategijos priemonėms įgyvendinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ planuojama skelbti. Šiais metais vietos veiklos grupė planuoja skelbti Kvietimą Nr. 8, pagal kurį bus renkamos vietos projektų paraiškos dviem strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonėms įgyvendinti. Planuojama bendra kvietimo suma 266 060,00 Eur. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, vietos projektų atrankos kriterijus, keliamus kiekvienai priemonei, pristatė viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Su tinkamomis finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidomis supažindino finansininkė Jovita Trumpienė. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos atsakė į dalyvių klausimus.

   Viena iš apskritojo stalo diskusijos organizatorių – Lina Arlauskienė, pristatė kitų Lietuvos rajonų sėkmingai įgyvendintų vietos projektų pavyzdžius, vykdytojų patirtį, pasiektus rezultatus, su diskusijos dalyviais kalbėjosi, kaip gerinti LEADER priemonės įgyvendinimą ir kaip mažinti perteklinius reikalavimus.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas