• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2021-11-30

   2021 m. lapkričio 26 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Šarūnas Leimontas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdyje, atsižvelgiant į naujus įstatus, patikslintas ir patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamentas.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus dviem Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonėms, pagal kurias planuojama skelbti Kvietimą Nr. 8. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai parengti priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6) ir priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7). Marija Žiubrienė paaiškino, kad aprašuose nurodyti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui, vietos projektui, vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai ir kiti reikalavimai.

   Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė, labai maža įmonė, ar fizinis asmuo. Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su kiekvienos priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną atrankos kriterijų pareiškėjas galės gauti, pristatė kokius dokumentus pareiškėjas turi pateikti, kad pagrįstų atitiktį atrankos kriterijams. Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos pagal kiekvieną priemonę, pristatė tinkamų finansuoti išlaidų sąrašus ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai.

   Valdybos nariai patvirtino vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 bus skelbiamas pagal dvi Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemones. Priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti skiriama 170 832,00 Eur lėšų suma. Priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti skiriama 95 228,00 Eur lėšų suma. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 21 d. 8.00 val. iki 2022 m. sausio 31 d. 17.00 val., bendra kvietimo suma yra 266 060,00 Eur. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas