• Įgyvendintas Linkuvos bendruomenės vietos projektas „Tikslinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“

   2021-12-07

   Linkuvos bendruomenė, bendruomenės pirmininkas Bronislovas Mikalajūnas, nuo 2021 m. lapkričio 3 d. bendruomenės pirmininkė Genovaitė Jaškulienė, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, įgyvendino vietos projektą „Tikslinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 17 d., baigtas įgyvendinti 2021 m. rugsėjo 29 d., išmokėta paramos suma 9 730,98 Eur su PVM, paramos intensyvumas 100 procentų.

   Projekto tikslas – ugdyti potencialių ir esamų vietos projektų pareiškėjų bei vykdytojų dalykines kompetencijas būtinas sėkmingam strategijos įgyvendinimui užtikrinti.

   Projektas „Tikslinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“ skirtas kaimo bendruomenių ir kitų kaimo vietovėse veikiančių organizacijų atstovų projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijai ugdyti ir suteikė galimybę tikslinei mokymų dalyvių grupei įgyti reikiamus gebėjimus. Linkuvos bendruomenės organizuotuose mokymuose dalyvavo potencialūs ir esami vietos projektų pareiškėjai bei vykdytojai.

   Linkuvos bendruomenė mokymus organizavo pagal iš anksto suplanuotas 7 mokymų temas: 1. Šiuolaikinės sveikatinimo strategijos – fizinis aktyvumas ir mityba; 2. Sveika mityba ir gyvensena XXI amžiuje misija (ne) įmanoma?; 3. Viešieji pirkimai mažose organizacijose; 4. Produktų realizavimo galimybės: saugumas, inovatyvumas ir patrauklumas; 5. Krašto kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimas panaudojant gamtinę žemdirbystę bendruomenėje; 6. Bendruomeninių verslų plėtra ir įvairovė; 7. Naujų regioninių maisto produktų iš vietinių žaliavų gamyba ir realizavimas (trumpoji maisto grandinė).

   Linkuvos bendruomenės vietos projekto įgyvendinimas pagrįstas veiksmingumo ir novatoriškumo principais, įgyvendinant projektą buvo siekiama kokybiškų mokymų rezultatų ir ieškoma efektyviausio santykio tarp turimos dalyvių patirties, teorinių žinių ir praktinės veiklos. Mokymų organizavimo paslaugą teikė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, mokymus vedė aukštos kvalifikacijos lektoriai, kurie naudojo inovatyvius, kūrybiškus ir lanksčius mokymų metodus, siekdami mokymų procesą padaryti įdomiu.

   Projekto pasiekimų rodikliai: mokymuose pagal kiekvieną temą dalyvavo po 16 dalyvių, viso mokymuose dalyvavo 112 dalyvių. Mokymai vyko pagal 7 mokymų temas, iš jų: vieni mokymai susiję su verslumo skatinimu, dveji mokymai susiję su inovacijų skatinimu, dveji mokymai susiję su sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimu, vieni mokymai susiję su pirkimų organizavimo įgūdžių įgijimu, vieni mokymai susiję su krašto kultūros ir tradicijų išsaugojimu. Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje, rajono laikraštyje „Auksinė varpa“.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas