• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2022-05-03

   2022 m. balandžio 27 d. surengtas Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas.

   Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2021 m.

   Audrius Ruginis supažindino, kad Amatų dvarelis įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Amatų dvarelio sudėtyje 2021 m. pabaigoje buvo 17 narių, 14 fizinių asmenų ir 3 juridiniai asmenys, valdyboje 7 nariai. Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.

   Per ataskaitinį laikotarpį Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, surengė visuotinį narių susirinkimą, valdybos posėdį, organizavo nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos su pardavimu darbą, dalyvavo renginiuose.

   2021 m. tebesitęsiantis karantinas ir paskelbta ekstremalioji situacija turėjo įtakos Amatų dvarelio ir amatininkų gaminių ekspozicijos veiklai, sumažėjo arba buvo ribojami ekspozicijos lankytojų srautai, bet Amatų dvarelis sulaukė lankytojų ir svečių dėmesio. Žmonės užsukdavo pažiūrėti Amatų dvarelio ekspozicijoje pristatomų vietos amatininkų ir meno kūrėjų dirbinių, o patikusius galėjo įsigyti. Pastoviai veikianti amatininkų gaminių ekspozicija per ataskaitinį laikotarpį buvo sistemingai papildoma naujais amatininkų ir tautodailininkų gaminiais, joje buvo galima įsigyti vietos amatininkų rankų darbo suvenyrų, papuošalų, medžio drožinių, vaško žvakių, mezginių, veltų gaminių, įvairių dirbinių, taip pat tapytų paveikslų ir kitų smulkmenų.

   2021 m. Amatų dvarelio patalpose Asociacija „Meno formos“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Amatų dvarelis surengė apskritojo stalo diskusiją. Renginyje dalyvavo rajono bendruomenių, kitų organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai. Su renginio dalyviais buvo aptarti Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos rezultatai, dalintasi sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiais, aptarti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų lūkesčiai, pristatyti planuojami kvietimai.

   2021 m. Amatų dvarelis pateikė paraišką ir dalyvavo 2021 metų Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo atrankoje. Amatų dvarelio projekto „Naujų bendravimo formų kūrimas“ tikslas: kurti naujas bendravimo tradicijas ir jaukią aplinką, prisidedant prie visuomenės emocinės ir psichologinės gerovės stiprinimo.

   Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2021 m.

   Finansininkė Jovita  Trumpienė pristatė Amatų dvarelio finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2021 m., kurią susirinkimas patvirtino.

   Revizorė Virginija Jocienė pristatė ir visuotinis narių susirinkimas patvirtino revizijos ataskaitą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas