• Pradedama rengti nauja strategija

   2022-09-22

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 rugsėjo 8 d. pasirašė paramos sutartį Nr. 42PP-KS-22-1-03860-PR001 ir pradeda rengti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ projektas „Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimas“ buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti.

   Naujai strategijai 2023–2027 m. rengti bus sudaryta strategijos rengimo darbo grupė ir patvirtintas strategijos rengimo planas. Rengiant naują strategiją bus organizuotas informacinis, aktyvinimo renginys, kuriame bus pristatyti Pakruojo rajono kaimo plėtros 2014–2020 m. strategijos įgyvendinimo rezultatai ir supažindinta su kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvomis. Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, Guostagalio, Žeimelio seniūnijose bus organizuojami susitikimai, konsultacijos su rajono gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, NVO atstovais, verslininkais ir ūkininkais, įtraukiant juos į Pakruojo rajono strategijos rengimą. Internetu bus rengiamos apklausos, platinamos anketos, bus įgyvendinamas viešųjų ryšių veiksmų planas ir vykdomos kitos, su naujos strategijos rengimu susijusios, priemonės.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas