• Amatų dvarelio steigiamasis susirinkimas

   2014-06-10

   2014 m. birželio 10 d. surengtas asociacijos Amatų dvarelio steigiamasis susirinkimas.

   Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupės, kartu vykdydamos  teritorinio bendradarbiavimo projektą, įgyvendindamos bendras veiklas siekia išsaugoti esamą liaudies amatininkų, tautodailininkų kūrybą, suaktyvinti vietos gyventojus, užtikrinti amatų veiklos tęstinumą ir gyventojų verslumą.

   Atsižvelgdamos į teritorinio bendradarbiavimo taisyklių reikalavimus, kaip numatyta projekto paraiškoje, vietos veiklos grupės turėjo įkurti bendrą organizacinę struktūrą. Bendru sutarimu sutarta kurti asociaciją pavadinimu – Amatų dvarelis.

   Į steigiamąjį Amatų dvarelio susirinkimą buvo  pakviesti juridiniai ir fiziniai asmenys. Amatų dvarelio steigėjais tapo trys juridiniai asmenys – Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“, Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Guostagalio kaimo bendruomenė ir aštuoni fiziniai asmenys.

   Steigiamajame susirinkime patvirtinti asociacijos Amatų dvarelis įstatai, išrinkta valdyba iš 7 narių: Andželika Barčkienė, Kristina Grigonienė, Audrius Ruginis, Reda Sipavičienė, Arturas Stankevičius, Edita Šiaulianskienė ir Marija Žiubrienė. Amatų dvarelio pirmininku išrinktas Audrius Ruginis, revizore Virginija Jocienė.

   Asociacija ketina veikti etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.

   Asociacijos veiklos tikslai:

   1. Populiarinti etninę ir regioninę kultūrą, amatus, saugoti ir puoselėti krašto tradicijas, ugdyti gyventojų gebėjimus.
   2. Skatinti meno ir amatų plėtrą, bendradarbiauti su kitų rajonų bei užsienio šalių menininkais, tautodailininkais, amatininkais.
   3. Organizuoti edukacines programas, rengti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  kūrybines stovyklas, plenerus, mokymus, supažindinant su  krašto tautodaile, amatais ir menu.

   Taip pat asociacija teiks įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams, koordinuos jų veiklą, plėtos ir palaikys ryšius su kitomis panašiose srityse veikiančiomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, atstovaus ir tarpininkaus asociacijos nariams, plečiant tarpusavio naudingus ryšius su šalies ir užsienio kompanijomis, teiks įvairias paslaugas, sudarys sąlygas amatininkų produkcijai realizuoti, puoselės tradicijas, organizuos įvairius renginius, muges, parodas ir šventes.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas