• Amatų dvarelio valdybos posėdis

   2014-10-02

   2014 m. spalio 2 d. surengtas pirmas Amatų dvarelio valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo Amatų dvarelio valdybos nariai: Andželika Barčkienė, Kristina Grigonienė, Audrius Ruginis, Reda Sipavičienė, Arturas Stankevičius, Edita Šiaulianskienė,  Marija Žiubrienė. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai: administratorius Saulius Veidemanis ir finansininkė Danutė Dominauskienė.

   Amatų dvarelio pirmininkas Audrius Ruginis pristatė valdybos posėdžio darbotvarkę, kurią valdybos nariai patvirtino. Pirmininkas valdybos narius supažindino, kad Amatų dvarelis VĮ Registrų centre įregistruotas rugpjūčio 25 d., Pakruojo ūkininkų kredito unijoje atidaryta Amatų dvarelio sąskaita ir yra pagamintas antspaudas.

   Valdybos narė M. Žiubrienė  informavo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir VVG „Radviliškio lyderis“ baigė įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą, yra įkurta nauja bendra organizacija, tai asociacija Amatų dvarelis. Amatų dvarelis siekia populiarinti etninę ir regioninę kultūrą, amatus, saugoti ir puoselėti krašto tradicijas, ugdyti gyventojų gebėjimus, skatinti meno ir amatų plėtrą, bendradarbiauti su kitų rajonų bei užsienio šalių menininkais, tautodailininkais, amatininkais. M. Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad siekiant užtikrinti bendradarbiavimo projekto veiklų tęstinumą ir įgyvendinti įstatuose numatytas veiklas, Amatų dvarelyje būtų galima organizuoti edukacines programas, renginius, muges ir parodas, rengti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  kūrybines stovyklas, plenerus, mokymus, vykdyti leidybinę veiklą.

   Valdybos nariai išanalizavo ir aptarė kokios mokamos paslaugos galėtų būti teikiamos Amatų dvarelyje. Kalbėdami apie edukacines programas valdybos nariai svarstė programų trukmę, tarėsi dėl dalyvių skaičiaus, kaip įdomiau jas organizuoti, diskutavo kokias papildomas paslaugas būtų galima pasiūlyti kitų renginių dalyviams, kad norintys jas įsigyti  turėtų kuo didesnį pasirinkimą.

   Valdybos nariai daug diskutavo tvirtindami paslaugų kainas. Buvo atsižvelgta į meno kūrėjų, tautodailininkų, amatininkų siūlymus, įvertinta, kad paslaugos bus teikiamos autentiškose VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ patalpose Pakruojo dvare ir dvaro kiemelyje, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas. Pirmininkas Audrius Ruginis supažindino su paskirtais už veiklų organizavimą atsakingais asmenimis.

   Patvirtinę Amatų dvarelio paslaugų teikimo ir kainų nustatymo tvarką, valdybos nariai tarėsi kokius renginius VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Amatų dvarelis galėtų surengti dar šiais metais.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas