• Žemės ūkio ministerijos seminaras Pakruojyje

   2019-03-15

   Žemės ūkio ministerija 2019 m. kovo 13 d. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Pakruojo dvare, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengė seminarą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

   Tikslinė seminaro grupė – ūkininkai, ūkininkai-perdirbėjai, ŽŪB, kooperatyvai, kaimo bendruomenės, kurie gamina, augina, perdirba savo produkciją ir pardavinėja bei pasitelkę paramą norėtų plėsti savo veiklą. Seminare taip pat dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Pranešėja Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Nomeda Padvaiskaitė kalbėjo, kad pagal priemonę remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą. Paraišką būtina teikti su partneriais, tai yra projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, produktų realizavimu. Pareiškėjais, jų partneriais ir tarpininkais gali būti ūkininkai, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio  ir maisto produktų prekyba, viešieji juridiniai asmenys, tame tarpe ir bendruomenės, kurios gali būti tik partneriais. Fizinis ar juridinis asmuo, kaip partneris dalyvaujantis įgyvendinant ar finansuojant projektą, su pareiškėju turi būti pasirašęs jungtinės veiklos sutartį, pareiškėjo ir partnerio dalyvavimas kitose KPP priemonėse neribojamas (jeigu nenumatyta kitaip kitose KPP priemonėse). Svarbus reikalavimas, kad bendradarbiavimas projektuose turi vykti skirtingų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo sričių trumpose tiekimo grandinėse.

   Seminaro dalyviams Nomeda Padvaiskaitė pristatė sąlygas ir reikalavimus keliamus pareiškėjams ir partneriams siekiantiems gauti paramą, supažindino su privalomais prisiimti įsipareigojimais. Pranešėja kalbėjo apie tinkamas finansuoti išlaidas, projektų atrankos kriterijus, paaiškino, kad didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 120 000 Eur (be PVM), paramos intensyvumas: 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms ir 100 proc. – projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, einamosios projekto įgyvendinimo išlaidoms, skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

   Pranešėja atsakė į seminaro dalyvių klausimus, pateikė nuorodas, kur internetinėje erdvėje rasti taisykles ir priminė apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskelbtą informaciją, kad paraiškos pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose padaliniuose priimamos nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 5 d.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas