• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-4

   2019-03-18

   2019 m. kovo 14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis PAK-4.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Arturas Stankevičius.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   Dalyvavo vietos projektų pareiškėjai: Degėsių kaimo bendruomenės pirmininkė Zinaida Labanauskienė, Jovarų kaimo bendruomenės pirmininkė Asra Štarevičienė, Pakruojo kaimo bendruomenės projekto vadovą pavaduojantis asmuo Aušra Dvelienė, Klovainių jaunimo klubo vadovas Martynas Navickas, Pamūšio kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Gaubienė.

   Vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nauja redakcija, vietos projektų atrankos komiteto nariai apsvarstė ir patvirtino naują vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.

   Posėdžio dalyviai buvo supažindinti, kad bendra Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus pagal ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones suma – 273 411,54 Eur, pateikta informacija, kiek projektų pagal kiekvieną strategijos priemonę gauta, kiek prašoma paramos lėšų ir koks yra lėšų likutis. Įvertinti ir vietos projektų atrankos komiteto nariams svarstyti pateikti 5 vietos projektai: Degėsių kaimo bendruomenės vietos projektas ,,Kuriame patrauklų kaimą“, Jovarų kaimo bendruomenės vietos projektas ,,Junkimės į sportuojančių bendruomenių tinklą“, Pakruojo kaimo bendruomenės vietos projektas ,, Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“, Klovainių jaunimo klubo vietos projektas ,,Bendri pomėgiai skatina naujas jaunimo veiklas“, Pamūšio kaimo bendruomenės vietos projektas ,,Auginame bendruomenišką jaunąją kartą“.

   Vietos projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė komiteto nariams pristatė parengtas vietos projektų vertinimo ataskaitų išvadas, supažindino su svarstomų vietos projektų tikslais ir uždaviniais, projektų veiklomis, pasiekimų rodikliais, prašoma paramos suma, pristatė pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu kiekvienam projektui suteiktą balų skaičių ir vietos projektų sukuriamą pridėtinę vertę siekiant strategijos tikslų.

   Vietos projektų atrankos komiteto nariai posėdyje dalyvaujantiems vietos projektų pareiškėjams pateikė klausimų ir išklausę jų atsakymus, priėmė sprendimą pritarti visiems 5 vietos projektams ir rekomendavo perduoti juos tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas