• Vietos veiklos grupių susitikimas Raseinių rajone

   2019-03-29

   2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“, Betygaloje, Raseinių  rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir narė Rima Raziulienė. Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“.

   Vietos veiklos grupių darbuotojus ir atstovus pasveikino ir bendruomenės narių užaugintų kvapių arbatžolių dovanojo Betygalos kaimo bendruomenės pirmininkė Gema Račienė.

   Raseinių vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ VPS administravimo vadovas Vincas Blinstrubas pristatė susitikimo darbotvarkę ir kiekvieną VVG pakvietė pakalbėti apie strategijų įgyvendinimo eigą, aktualijas ir problemas. pasidalinti vietos projektų vertinimo ir įgyvendinimo, PAK posėdžių organizavimo patirtimi.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad įgyvendinant strategiją buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, VVG darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo vietos projektų paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vertino vietos projektų mokėjimo prašymus ir veiklos ataskaitas, vykdė strategijos viešinimą, teikė informaciją valdybos nariams apie strategijos įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą. Pagal paskelbtus 4 kvietimus Pakruojo rajone yra baigti įgyvendinti 9 vietos projektai, įgyvendinami 2, vertinami 5 vietos projektai. Marija Žiubrienė pristatė, kad VVG valdyboje yra 12 narių ir VVG nėra kilę problemų dėl narių skaičiaus organizuojant PAK posėdžius. Direktorė atkreipė dėmesį į VVG problemas, kalbėjo apie įsigaliojusią praktiką, kad tiesiogiai su kiekviena VVG dirbantys NMA administratoriai, vietos projektų administravimo taisyklių reikalavimus traktuoja nevienodai, kad gruodžio mėnesį vietos projektų vykdytojų pateikti mokėjimo prašymai ilgai gulėjo NMA vertintojų stalčiuose ir NMA nesvarbu, kad sąskaitų apmokėjimo būdą pasirinkusiems projektų vykdytojams prekių ir paslaugų tiekėjai jau grasina dėl neapmokėtų sąskaitų ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

   VVG atstovai kalbėjo apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, pasiektus rodiklius, apie planuojamą strategijų keitimą, diskutavo apie vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pristatė esamą situaciją, kalbėjo kaip VVG sekasi pačioms vertinti NMA sugražintas vietos projektų paraiškas, išsakė neigiamą nuomonę dėl VVG tinklo sprendimų ir VVG atstovavimo, kalbėjosi dėl LEADER ateities, tačiau šiuo klausimu sprendimo nepriėmė, aptarė kitus darbotvarkėje numatytus klausimus.

   Susipažinti su Betygalos istorijos muziejaus veikla susitikimo dalyvius pakvietė geografė muziejininkė Marija Birutė Navakauskienė, kuri su didele meile papasakojo apie muziejuje įrengtas ekspozicijas, kraštą garsinusius žmones, apie geologijos ekspozicijoje iš įvairių pasaulio šalių surinktą mineralų, uolienų, fosilijų, kriauklių kolekciją, įdomiai pristatė ypatingus eksponatus.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas