• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2019-04-01

   2019 m. kovo 28 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Rolandas Kairys, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Arturas Stankevičius.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, kviestinis asmuo Rima Raziulienė ir kiti asmenys.

   Posėdyje svarstytas klausimas dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojo komandiravimo ir nario delegavimo dalyvauti Austrijos regiono Großglockner/Mölltal-Oberdrautal vietos veiklos grupės projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija - Baltijos šalys“ veiklose, tiesiogiai susijusiose su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu.

   Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sėkmingai įgyvendina suplanuotas Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemones ir siekia numatytų tikslų. VVG darbuotojai ir nariai strategijos įgyvendinimo laikotarpiu turi įgyti reikiamus įgūdžius, gilinti žinias, tobulinti kvalifikaciją, kad galėtų vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams teikti būtiną informaciją, konsultuoti, organizuoti seminarus ir mokymus, rengti ir įgyvendinti VVG teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Pirmininkas Arturas Stankevičius papildė, kad. VVG darbuotojams ir nariams reikalinga ne tik informacija, mokymai ir konsultacijos, daugiausia patirties įgyjama praktiniuose susitikimuose, išvykose, lankantis įgyvendintuose projektuose, tiesiogiai bendraujant, dalijantis informacija, patirtimi su Lietuvos ir ES šalių vietos veiklos grupėmis. Tai puiki galimybė domėtis, kaip LEADER programą įgyvendina ES šalių vietos veiklos grupės, kokie jų prioritetai, kas lemia bendradarbiavimo ir projektų įgyvendinimo įvairovę bei sėkmę. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad sukaupta patirtis, įgyti įgūdžiai, žinios, tiesiogiai panaudojamos darbe ir veikloje, įgyvendinant VPS ir vietos projektus, jos yra reikšmingos siekiant užsibrėžtų VVG ir VPS tikslų bei būtinos planuojant naujas veiklas, ieškant inovacinių projektų idėjų. Kelionė organizuojama 2019 m. balandžio 6–14 d., gautas Austrijos VVG kvietimas ir pateikta užsienio kelionės, tiesiogiai susijusios su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu, programa.

   Valdybos nariai komandiravo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorę Mariją Žiubrienę ir delegavo narę Rimą Raziulienę dalyvauti kelionėje, tiesiogiai susijusioje su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu.

   Valdybos nariai atleido Saidaną Areimienę iš  VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės pareigų nuo 2019 m. balandžio 4 d.

   Dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės pareigose nuo 2019 m. balandžio 15 d. priimta Rima Raziulienė, patvirtintas jos pareiginės algos koeficientas ir bazinis darbo užmokestis.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas