• Dalinamės vietos projektų įgyvendinimo patirtimi

   2019-09-18

   2019 m. rugsėjo 16 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje viešėjo  Utenos rajono bendruomenių atstovai, kuriems kelionę organizavo Utenos regiono VVG viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas. Uteniškiai tęsdami projekto „Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai“ veiklas, pageidavo susipažinti su Guostagalio paslaugų centro, Amatų dvarelio, Pakruojo ir Sigutėnų kaimo bendruomenių įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais.

   Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė uteniškiams pristatė, kad paslaugų centras įsteigtas 2017 m. vasario 7 d. penkių steigėjų, vadovaujantis socialiniam verslui keliamais reikalavimais. Paslaugų centras pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ įgyvendino projektą „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“. Įgyvendindamas projektą paslaugų centras įsigijo naują automobilį, traktorių su priklausiniais, vejų traktoriuką, benzininį pjūklą, krūmapjovę, mobilią lauko pirtį, taip pat įsigyta įvairi įranga, įrankiai ir reikmenys. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, išlaikyta 0,25 darbo vietos. Nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. Guostagalio paslaugų centras asmenims ir organizacijoms teikia aplinkos tvarkymo, maitinimo, maisto išvežimo pagal užsakymus, lankomosios priežiūros ir mobilios pirties paslaugas. Gautas pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti, socialiai pažeidžiamų ir atskirtį patiriančių asmenų socialiniams įgūdžiams ugdyti.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė uteniškiams trumpai pristatė

   pagal strategijos priemones įgyvendinamus projektus, kalbėjo apie vietos projektų vykdytojų pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį.

   Pakruojo kaimo bendruomenės pirmininkas Remigijus Giedraitis, valdybos narė Aušra Dvelienė ir aktyviausios bendruomenės narės Utenos rajono bendruomenių atstovus sutiko bendruomenės namuose, pilnuose kepamų žagarėlių kvapo. Bendruomenės pirmininkas pristatė, kad Pakruojo kaimo bendruomenės projektas „Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“ įgyvendinamas pagal strategijos priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Aušra Dvelienė supažindino, kad rengdama projektą bendruomenė siekė, kad esamos patalpos pagal higienos normų reikalavimus būtų pritaikytos regioniniams produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Bendruomenė jau pateikė pirmą mokėjimo prašymą ir įsigijo virtuvės baldus, maisto gamybos įrangą, greito surinkimo palapinę, viešinimo plakatą. Atsižvelgdama į vietos tradicijas ir kaimo senolių patirtį, bendruomenė, kaip regioninius produktus, pasirinko gaminti varškės žagarėlius, senovinę bobą, meduolius ir senolių arbatą. Šie produktai pristatomi rajono ir bendruomenių renginiuose, taip pat kuriama nauja rinkodaros priemonė – video medžiaga, kuri bus platinama socialiniame tinkle. Bendruomenės apsikeitė nuomonėmis dėl maisto ruošimo tradicijų, svečiai buvo vaišinami dar karštais žagarėliais ir arbata.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė uteniškiams pristatė VVG biurą ir pakvietusios į jaukią posėdžių salę supažindino su Amatų dvarelio veiklomis. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad Amatų dvarelis įsteigtas 2014 m. rugpjūčio 25 d. įgyvendinant Pakruojo ir Radviliškio VVG teritorinio bendradarbiavimo projektą. Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, organizuoja nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos darbą, edukacines programas. 2018 m. Amatų dvarelis sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“ pagal strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Projekto įgyvendinimo metu Amatų dvarelis vykdė iš anksto suplanuotus mokymus pagal 9 skirtingas mokymų temas ir surengė 4 praktinius mokymus išvykose. Amatų dvarelis turi puikias sąlygas, reikiamą įrangą, geras patalpas mokymams ir maisto gaminimo praktiniams  renginiams organizuoti. Utenos rajono bendruomenių atstovams buvo įdomu susipažinti su nuolat veikiančia amatininkų gaminių ekspozicija, įsigyti amatininkų gaminių.

   Prie Sigutėnų kaimo bendruomenės namų linksma muzika svečius tradiciškai sutiko bendruomenės muzikantai. Bendruomenės pirmininkė Pranutė Kvedarienė nuoširdžiai džiaugėsi, kad bendruomenę aplanko kitų rajonų bendruomenių atstovai.  Pranutė Kvedarienė svečiams pristatė aktyviausius bendruomenės narius, kurių geranoriškumo ir aktyvumo dėka, bendruomenė sėkmingai įgyvendina projektus, dalyvauja įvairiose šventėse, kituose renginiuose ir patys juos organizuoja. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad Sigutėnų kaimo bendruomenė pagal strategijos priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ įgyvendino  projektą „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad bendruomenė yra viena iš rajono bendruomenių lyderių, visada turinti įdomių idėjų, spėjanti visur dalyvauti ir laiminti apdovanojimus. Bendruomenės pirmininkė Pranutė Kvedarienė svečiams parodė įsigytą įvairią įrangą, baldus, buitines ir ūkines prekes, supažindino, kad bendruomenės sukurtas regioninis produktas –  džiovinti mišiniai, kuriems prezentuoti bendruomenė organizuoja renginius ir šventes. Utenos bendruomenių atstovams šaunios Sigutėnų gaspadinės paruošė gardžios kopūstų sriubos ir Sigutėnus garsinančių „virtienių“. Bendruomenių atstovai aptarė, kokias veiklas bendruomenės vykdo, kuo labiausiai džiaugiasi nariai, kas juos skatina dalyvauti bendruomenių gyvenime.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas