• Parodoje pristatytas inovatyvus socialinis verslas

   2019-10-01

   2019 m. rugsėjo 27 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė, Kauno rajone, Akademijoje, vykusioje parodoje „Inno panorama“ pristatė Pakruojo rajone vykdomą socialinį verslą.

   Parodą „Inno panorama“, kurios tikslas – skatinti naujovių sklaidą regionuose, rugsėjo 26–28 dienomis surengė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Parodoje didelis dėmesys buvo skirtas LEADER programos laimėjimams, vietos veiklos grupių tinklas savo ekspozicijoje įrengė penkis stendus,  kuriuose buvo pristatomi vietos veiklos grupių strategijų lėšomis finansuoti ir geriausių rezultatų  pasiekę verslo ir ūkinės veiklos projektai.

   Viename iš stendų projektą „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“, įgyvendintą pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, pristatė Guostagalio paslaugų centras. Projektui buvo skirta 71 520,19 Eur be PVM paramos suma. Guostagalio paslaugų centras įsteigtas penkių steigėjų, atstovaujančių  pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios sektoriams, savo veiklą pradėjo 2017 m. vasario 7 d. Poreikis steigti paslaugų centrą ir spręsti kaimo gyventojams aktualias problemas, teikti įvairias paslaugas, ypač senyvo amžiaus bei vienišiems asmenims, kurie dėl įvairių problemų, negali savimi pasirūpinti, šviesti šeimas ir suteikti joms praktinius įgūdžius, kilo susitikimuose su vietos gyventojais, kurie buvo organizuojami rengiant Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją.

   Guostagalio paslaugų centro vietos projektas įgyvendintas atsižvelgiant į kaimo gyventojų lūkesčius, kad tokios paslaugos yra būtinos šioje kaimo vietovėje. Įgyvendindamas projektą Guostagalio paslaugų centras įsigijo naujas prekes: krovininį N1 kategorijos automobilį, traktorių su priklausiniais, vejų traktoriuką, benzininį pjūklą, krūmapjovę, specialią darbo aprangą, mobilią lauko pirtį, taip pat įsigyta įvairi įranga, įrankiai ir reikmenys. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu išlaikyta 0,25  ir sukurtos 2,5 naujos darbo vietos.

   Nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. Guostagalio paslaugų centras asmenims ir organizacijoms teikia šias paslaugas: aplinkos tvarkymo – žolės pjovimo, gatvių ir erdvių šlavimo, daržų įdirbimo, medžių ir krūmų nukirtimo; maitinimo, maisto išvežimo pagal užsakymus; lankomosios priežiūros; mobilios pirties. Paslaugų centro teikiamų paslaugų išskirtinumas – novatoriškas verslo organizavimo modelis, kai teikiamos mokamos paslaugos yra derinamos su teigiamo socialinio poveikio darymu. Gautas pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti, socialiai pažeidžiamiems ir atskirtį patiriantiems asmenims šviesti, jų socialiniams įgūdžiams ugdyti. Socialinio verslo poveikis  apima  tikslinės grupės dalyvius – pensinio amžiaus gyventojus, vienišas motinas ir tėvus, mokyklinio amžiaus vaikus. Jiems rengiami maisto gaminimo, atsargų paruošimo žiemai praktiniai užsiėmimai.

   Guostagalio paslaugų centro veikla, teikiamos paslaugos, sulaukė nemažo parodos lankytojų dėmesio, nes LEADER programos lėšomis finansuojamose strategijose daugelio rajonų vietos veiklos grupės numatė finansuoti socialinio ar bendruomeninio verslo projektus, kurie padėtų spręsti opiausias kaimo vietovių problemas, užtikrintų kaimo gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumą.  Parodos lankytojams pakruojietės aiškino, kad nors nuo 2019 m. sąlygos steigti socialinį, bendruomeninį verslą tapo palankesnėmis, numatyta didesnė paramos lyginamoji dalis, kuri dabar siekia 95 procentus,  tokiems projektams, ypač socialinio verslo, įgyvendinti turi susitelkti visos suinteresuotos šalys, kurioms rūpi, kad kaimo vietovių gyventojai gautų ir galėtų įpirkti jiems būtinas paslaugas.

   Parodoje dalyvavę vietos veiklos grupių atstovai diskutavo ir kaip vieną iš bendrų problemų įvardino ne tik sudėtingus socialiniam verslui keliamus taisyklių reikalavimus, bet ir žmogiškuosius išteklius, nes kaimo vietovėse nelengva rasti asmenis, kurie norėtų ir sugebėtų kurti darbo vietas steigiantį socialinį verslą. Vietos veiklos grupių atstovai kalbėjo ir apie tai, kad kaimo vietovėse verslo vietos projektų vykdytojams sunku rasti ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Taip pat buvo   tartasi dėl vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo galimybių.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas