• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2019-11-20

   2019 m. lapkričio 14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir kiti asmenys.

   Valdybos nariai patvirtino pirmininko Arturo Stankevičiaus prašymą dėl jo nušalinimo svarstant posėdžio darbotvarkės 1 klausimą „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė priemonių „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus. Direktorė paaiškino kam skirtos kiekvienos priemonės investicijos, kas yra tinkami paramos gavėjai, kokia didžiausia paramos suma skiriama projektui, kokia yra paramos lyginamoji dalis, priklausomai nuo to, kas yra pareiškėjas, ar įgyvendinant projektą turės būti sukurtos naujos darbo vietos. Marija Žiubrienė detaliai paaiškino, kokie reikalavimai keliami pareiškėjui bei partneriui, pristatė kokios yra vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir įsipareigojimai, kokius dokumentus turės pateikti vietos projekto pareiškėjai teikdami paraiškas.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su kiekvienos priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pareiškėjas gali surinkti pagal kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino kokios išlaidos pagal kiekvieną priemonę yra tinkamos finansuoti, paaiškino kokie reikalavimai keliami išlaidoms pagrįsti, pristatė netiesiogines išlaidas, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas.

   Valdybos nariai patvirtino priemonių vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus ir nutarė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 5. Kvietimas galioja nuo 2019 m. lapkričio 18 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 31 d. 16.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas