• Jovarų kaimo bendruomenės sporto renginys

   2020-09-14

   2020 m. rugsėjo 5 d. Jovarų kaimo bendruomenė, įgyvendinanti projektą „Junkimės į sportuojančių bendruomenių tinklą“, surengė sporto renginį „Sportuokime visi“.

   Bendruomenės projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Projekto tikslas – jungtis į sportuojančių bendruomenių tinklą, kuriant patrauklias Jovarų ir Šukionių kaimų bendruomenių sporto zonas, užtikrinančias sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimą, kaimo gyventojų, jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių tarpe.

   Jovarų kaimo bendruomenė projektą įgyvendina su partnere Šukionių kaimo bendruomene. Surengtame sporto renginyje, kurį labai nuotaikingai, išradingai ir įdomiai vedė ir sporto rungtis organizavo Romualdas Juzukonis, dalyvavo ne tik Jovarų, partnerio Šukionių, bet ir Pakruojo kaimo bei Bardiškių krašto bendruomenių atstovai. Jovarų kaimo bendruomenės pirmininkė Asta Štarevičienė dėkojo sporto renginyje dalyvaujančioms bendruomenėms ir kvietė jas kuo daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, nes tik veikiant kartu pavyksta rasti naujų, įdomių idėjų, kurios prisideda prie kaimo viešojo gyvenimo patrauklumo didinimo.

   Sporto renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, Pakruojo seniūnijos seniūnas Svajūnas Miknevičius, su sėkmingai baigiamu įgyvendinti projektu bendruomenės pirmininkę Astą Štarevičienę sveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė.

   Jovarų kaimo bendruomenės įgyvendinamas projektas, įrengta krepšinio-tinklinio aikštelė, Jovarų ir Šukionių kaimuose įrengti lauko treniruokliai yra svarbūs bendruomenėms, prisideda prie sporto bazės gerinimo, skatina vietos gyventojus, bendruomenių narius aktyviau užsiimti sportu, ugdyti teigiamą jaunosios kartos požiūrį į kūno kultūrą bei sportą.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas