• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2020-09-22

   2020 m. rugsėjo 11 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

    

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus keturioms strategijos priemonėms įgyvendinti: priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5), priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6), priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir priemonei „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10).

   Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal pirmą priemonę parama teikiama bendruomenėms, NVO, VšĮ, verslo ekonominei veiklai, atitinkančiai socialinio verslo vykdymo gaires ir/arba bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus, plėtoti (kaimo gyventojams būtinoms, nebrangioms, kokybiškoms paslaugoms teikti ir gamybai vykdyti). Direktorė informavo, kad pagal antrą priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti ir atkreipė valdybos narių dėmesį į šios priemonės intensyvumą, kuris yra 50 proc. arba 70 proc., priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė įmonė ar labai maža įmonė, fizinis asmuo. Direktorė paaiškino, kad priemonė šiais metais skelbiama antrą kartą, nes pareiškėjas atsiėmė paraišką ir vietos veiklos grupė ją išregistravo. Marija Žiubrienė supažindino, kad trečia priemonė skelbiama pirmą kartą, pagal šią priemonę parama teikiama vietos bendruomenių, NVO, VšĮ ir verslo bendradarbiavimui skatinti, siekiant padėti vietos produkcijos gamintojams pelningiau ar/arba su didesne socialine nauda parduoti savo produkciją. Įgyvendinant šias tris priemones turi būti kuriamos naujos darbo vietos. Direktorė pristatė, kad ketvirtos priemonės pagrindinis tikslas yra tobulinti neformalųjį švietimą kaime, įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinių paslaugų teikimą.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su kiekvienos priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną atrankos kriterijų gali surinkti pareiškėjai.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė kiekvienos priemonės tinkamas finansuoti išlaidas ir paaiškino kokie yra keliami reikalavimai išlaidoms pagrįsti.

   Valdybos nariai patvirtino visų priemonių Vietos projektų finansavimo sąlygų (FSA) aprašus.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 6. Kvietimas skelbiamas pagal keturias Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemones. Direktorė informavo, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 724 216,49 Eur. Valdybos nariai nutarė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr.6. Kvietimas galioja nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 15.45 val. Visų skelbiamų priemonių Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas