• Dalinamės projektų įgyvendinimo patirtimi

   2020-09-22

   2020 m. rugsėjo 11 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ atstovaujamoje teritorijoje lankėsi Dzūkijos VVG (Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos) ir bendruomenių atstovai.

   Pažintį su VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje įgyvendintais projektais svečiai pradėjo nuo Guostagalio paslaugų centro, kuriame susipažino su įgyventu socialinio verslo projektu „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“. Projektą ir vykdomas ekonomines veiklas pristatė paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė. Guostagalio paslaugų centro projektas įgyvendintas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“. Projekto metu įsigytas automobilis, traktorius su priklausiniais, įvairi technika, mobili lauko pirtis, įranga, įrankiai ir reikmenys yra naudojami teikiant aplinkos tvarkymo, maitinimo, maisto išvežimo pagal užsakymus, lankomosios priežiūros ir mobilios pirties paslaugas. Gautas paslaugų centro pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti, socialiai pažeidžiamų ir atskirtį patiriančių asmenų socialiniams įgūdžiams ugdyti.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure Dzūkijos VVG ir bendruomenių atstovus sutiko direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Direktorė Marija Žiubrienė susitikimo dalyviams pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemones, supažindino su įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, vietos projektų vykdytojų pasiektais rezultatais, pasidalino vietos projektų administravimo patirtimi. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad 2020 m. rugsėjo mėnesio gale VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ planuoja skelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 6. Kvietimas bus skelbiamas keturioms strategijos priemonėms, kurioms įgyvendinti yra likę pakankamai strategijos lėšų. Svečiai susipažino su Amatų dvarelio veiklomis, įgyvendintais projektais, apžiūrėjo nuolat veikiančią amatininkų gaminių ekspoziciją.

   Dzūkijos VVG teritorijos bendruomenių atstovams buvo įdomu išgirsti apie Pakruojo kaimo bendruomenės patirtį įgyvendinant projektą „Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“. Bendruomenės pirmininkas Remigijus Giedraitis, valdybos narė Aušra Dvelienė ir aktyviausi bendruomenės nariai Dzūkijos VVG ir bendruomenių atstovus sutiko bendruomenės namuose, svečiai buvo vaišinami arbata ir vietos šeimininkių keptais žagarėliais. Įgyvendindama projektą bendruomenė įsigijo virtuvės baldus, maisto gamybos įrangą, kitas prekes ir esamas patalpas pritaikė regioniniams produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Dzūkijos bendruomenių atstovus labai domino uogų liofilizavimo procesas, daugelis taip paruoštų uogų ragavo pirmą kartą, visiems buvo labai įdomu susipažinti ir su vietos maisto ruošimo tradicijomis, patiekalais.

   Dzūkijos VVG ir bendruomenių atstovus labai sužavėjo autentiškas Pakruojo sinagogos interjeras, unikali sienų tapyba, svečius domino kokie renginiai vykta tokioje įdomioje aplinkoje.

   Sigutėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Pranė Kvedarienė nuoširdžiai džiaugėsi sulaukusi svečių iš Dzūkijos krašto. Bendruomenės muzikantai svečius tradiciškai pasitiko gražiomis melodijomis ir dainomis. Pakvietusi į bendruomenės namus, pirmininkė supažindino su aktyviausiais bendruomenės nariais, be kurių geranoriškumo ir aktyvumo, pirmininkė neįsivaizduoja bendruomenės veiklos, nes tik bendrų pastangų dėka, bendruomenė organizuoja šventes ir kitus renginius, sėkmingai įgyvendina projektus, tame tarpe ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos lėšomis finansuotą projektą „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“. Pranė Kvedarienė svečiams parodė įrengtas bendruomenės patalpas, įsigytą įrangą, baldus, šaunios Sigutėnų gaspadinės svečius vaišino kaimiška sriuba ir Sigutėnus garsinančiais „virtieniais“. Bendruomenių atstovai aptarė kokias veiklas vykdo Sigutėnų kaimo bendruomenė, kuo labiausiai džiaugiasi ir didžiuojasi bendruomenės nariai. Dzūkijos bendruomenių atstovai apgailestavo, kad Dzūkijos VVG strategijoje nėra panašios, su krašto kulinarijos paveldu susijusios, priemonės.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas