• Dalyvauta VVG tinklo konferencijoje

   2020-09-24

   2020 m. rugsėjo 17–18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES narių – geroji patirtis“, viešbutyje „Royal Spa Residence“, Pakalnės g. 3, Birštone.

   Konferenciją pradėjusi VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė pristatė VVG tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų statistiką, supažindino su VVGT įgyvendinamų projektų „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvą platforma pažangiam kaimui kurti“ , „LEADER GO“ ir „LEADER – noriu būti matomas“ tikslais, uždaviniais, įgyvendinamomis veiklomis. Tinklo pirmininkė pristatė renginius, kurie organizuojami įgyvendinant tinklo projektus, kalbėjo, kad siekiant projekto „LEADER – noriu būti matomas“ tikslo – padidinti kaimo plėtros procesų dalyvių kompetenciją informacinių technologijų srityje viešinant LEADER, bus surengti 4 seminarų ciklai skirtingomis temomis ir apibendrinamasis seminaras tema „LEADER – noriu būti matomas“. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta LEADER tinklo interneto svetainė, kurioje viešinama įgyvendintų vietos projektų geroji patirtis, Vietos veiklos grupių tinklo veikla ir renginiai.

   Įdomia patirtimi įgyvendinat tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“ pasidalino Kaišiadorių rajono VVG projekto administratorė Auksė Lebeckienė. Konferencijoje įgyvendinamų teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų patirtimi pasidalino ir kitų VVG atstovai.

   Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatus konferencijos dalyviams pristatė Ilona Javičienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos sąjungos paramos skyriaus patarėja. Su LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažanga supažindino Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė.

   Pirmą konferencijos dieną, po pranešimų ir diskusijų, konferencijos dalyviai mielai dalyvavo VVG edukaciniame žygyje.

   Antrą konferencijos dieną apie teritorinio bendradarbiavimo projekto patirtį, sėkmes ir nesėkmes su kuriomis teko susidurti įgyvendinant projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kalbėjo Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė. Konferencijos dalyviai išsakė pastabų socialinio verslo plėtros kryptis ir galimybes pristačiusioms pranešėjoms, kad VVG norėtų išgirsti naujų sėkmingo socialinio verslo vykdymo pavyzdžių, kurie realiau atitiktų regionuose kuriamus socialinius verslus.

   Konferencijos dalyviai pasiskirstė ir dirbo grupėse. VVGT nariai dalyvavo visuotiniame susirinkime, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl nario mokesčio dydžio nustatymo VVG, kurios nario mokestį moka VVG ir ŽRVVG tinklams, aptarti kiti VVG tinklo nariams aktualūs klausimai.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas