• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2020-10-02

   2020 m. rugsėjo 29 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Valdybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2021 m. patvirtinimo. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė detaliai paaiškino, kokios VPS administravimo išlaidos pagal VPS administravimo išlaidų poreikio planą 2021 m. planuojamos patirti. Finansininkė supažindino, kad didžiąją VPS administravimo išlaidų dalį 2021 m. sudarys VPS administravimą atliekančių darbuotojų – direktorės, finansininkės ir VPS viešųjų ryšių specialistės, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis, kartu su visais privalomais darbdavio mokesčiais. Finansininkė supažindino su išlaidomis susijusiomis su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu, jas sudaro: kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimas, ryšio paslaugų įsigijimas (interneto, fiksuoto telefono ryšio, mobiliojo ryšio paslaugos), visuotinio narių susirinkimo ir kolegialaus valdymo organo posėdžių išlaidos, dalyvavimo tinkluose nario mokestis, viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos (banko mokesčiai, registrų centro viešosios paslaugos). Jovita Trumpienė  paaiškino, kad VPS vykdytojos veiklos išlaikymui taip pat yra būtinos ilgalaikio turto apsaugos paslaugų, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos (elektros energijos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, kuro (medžio pjuvenų granulių), komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo), kuro išlaidos. Su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusias išlaidas sudaro: VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos, tai yra viešinimo ir aktyvinimo renginio (maitinimo paslauga, salės su įranga nuoma), informavimo spaudoje ir išorinių ženklinimo priemonių (užrašinės, rašikliai, skėčiai) įsigijimo išlaidos.  Bendra visų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 61 038,28 Eur.

   Valdybos nariai Gintaras Šurna ir Aivaras Stabužis pasiūlė VPS administravimo išlaidų poreikio plano patikslinimų.

   Valdybos nariai patvirtino metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą 2021 m.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė ir su valdybos nariais aptarė, kaip biuro darbuotojoms sekasi konsultuoti potencialius kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pareiškėjus.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas