• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2021-04-30

   2021 m. balandžio 15 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis nuotoliniu būdu.

   Prisijungę prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Valdybos posėdyje buvo patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas. Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas rašytine procedūra šaukiamas išimties tvarka karantino ar ekstremaliosios situacijos metu. Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros apraše numatyta, kada nariams išsiunčiama susipažinti svarstomų klausimų medžiaga, kiek narių turi dalyvauti susirinkime, kad jis būtų laikomas teisėtu, kaip priimami susirinkimo nutarimai, kaip ir iš kiek narių renkama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyba, valdybos pirmininkas ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas, pateikta kita nariams svarbi informacija.

   Valdybos posėdyje buvo patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių išstojimo, pašalinimo, naujų narių priėmimo prašymai ir juridinių asmenų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių sprendimai dėl atstovų paskyrimo. Vienas fizinis asmuo išstojo iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių, vienas juridinis asmuo buvo pašalintas. Į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius priimti septyni nauji juridiniai asmenys, du nauji fiziniai asmenys, vienas fizinis asmuo pateikė prašymą likti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariu, patvirtinti dviejų juridinių asmenų sprendimai dėl atstovų paskyrimo.

   Valdybos nariai pritarė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimui ir VPS keitimą teiks tvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniam narių susirinkimui. Strategijos keitimą inicijuoja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, gavusi Žemės ūkio ministerijos po tarpinio strategijų vertinimo skirtą papildomo vertinimo rezervo sumą, iš kurios dalis lėšų skirta vietos projektams įgyvendinti, o dalis skirta VPS administruoti. Keičiant strategiją taip pat pridedami ir į kitas priemones perkeliami jau įgyvendintų strategijos priemonių faktiniai lėšų likučiai. Pakoregavus lėšas tarp priemonių, perskaičiuojamos 11 VPS finansinio plano lentelės procentinės išraiškos, pridedamos iš rezervo skirtos VPS administravimo lėšos bei pagal faktą koreguojamas indikatyvus VPS lėšų poreikio pagal metus procentas.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pateikė informaciją apie vietos projektų paraiškų, gautų pagal Kvietimą Nr. 6, vertinimo rezultatus. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų paramai gauti atrankos komitetas (Agentūros PAK) priėmė sprendimą skirti paramą keturiems vietos projektams įgyvendinti. Du vietos projektai grąžinti pervertinti. Atsižvelgiant į Agentūros PAK posėdžio metu pateiktas pastabas, vietos projektai pataisyti ir bus teikiami pakartotinai įvertinti.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas