• Strategijos rezultatyvumo vertinimas

   2021-08-19

   Baigtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rezultatyvumo vertinimas dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos pažangos lygis pagal VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju 2021 m. ir 2022 m. laikotarpiu.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai: finansinis rezultatyvumas, pasiekti 82 proc., fizinis rezultatyvumas, pasiekti 89 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičius, pasiekti 82 proc. Pažangos vertinimo rezultatas pasiektas ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ yra skirti 291 700,00 Eur, iš jų EURI lėšos 134 688,00 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšos 157 012, 00 Eur. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ rengia ir valdybos posėdyje tvirtins VPS keitimą dėl EURI lėšų ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimo į VPS, papildomų rodiklių nustatymo, atitinkamų VPS dalių tikslinimo.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ planuoja spalio mėnesį surengti gyventojų aktyvinimo renginį ir jame pateikti informaciją apie planuojamus skelbti kvietimus ir potencialiems pareiškėjams keliamus reikalavimus. Informacija apie naujas galimybes gauti paramą vietos projektams įgyvendinti darbo dienomis teikiama VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas ir telefonu +370 614 73 949.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas