• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2021-09-14

   2021 m. rugsėjo 9 d. surengtas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas, kuriame iš 41 nario dalyvavo 24 nariai, iš jų 23 nariai turintys balsavimo teisę, dalyvavo vietos veiklos grupės darbuotojai.

   Pirmininkas Albinas Navickas susirinkimo pirmininku pasiūlė Arturą Stankevičių, sekretore Mariją Žiubrienę. Susirinkimo pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė susirinkimo darbotvarkę.

   VVG narys Saulius Margis pasiūlė keisti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” įstatus ir išsakė nuomonę, kad įstatuose turi būti aiškiai nurodyta, kaip renkama VVG valdyba, VVG valdybos pirmininkas ir VVG pirmininkas. Po diskusijų VVG nariai priėmė sprendimą nesvarstyti darbotvarkėje numatytų klausimų ir keisti VVG įstatus.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas