• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2021-10-15

   2021 m. spalio 12 d. surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas, kuriame iš 41 nario dalyvavo 28 balso teisę turintys nariai, dalyvavo juridinių asmenų paskirti atstovai ir vietos veiklos grupės darbuotojai.

   Visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai patvirtino susirinkimo darbotvarkę ir išrinko balsų skaičiavimo komisiją iš 3 asmenų. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatų projektas, visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas ir kiti dokumentai prieš susirinkimą buvo išsiųsti visiems VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.

   Nauji VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatai su VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariais buvo suderinti iš anksto, į gautas pastabas atsižvelgta. Visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai patvirtino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatus. Po diskusijų patikslintas ir vienbalsiai patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas.

   Visuotinis narių susirinkimas atšaukė esamus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narius ir pirmininką. Vadovaudamasis įstatais visuotinis narių susirinkimas nusprendė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir pirmininko rinkimus vykdyti slaptu balsavimu.

   Balsų skaičiavimo komisijai pateikus slapto balsavimo rezultatus į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti: Audrius Kliminskas, Aušra Dvelienė, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti: Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Albinas Navickas, Šarūnas Leimontas, Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti: Vytautas Kanišauskas, Aivaras Stabužis, Monika Ilgavičiūtė.

   Dalyvauti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimuose VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai juridiniai asmenys įgaliojo Ediką Drupą ir Albiną Navicką.

   Balsų skaičiavimo komisijai pateikus slapto balsavimo rezultatus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininku išrinktas Edikas Drupas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas