• Rajono gyventojų aktyvinimo ir strategijos viešinimo renginys

   2021-11-15

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2021 m. lapkričio 11 d. Pakruojyje surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

   Pirma renginio dalis vyko Pakruojo sinagogoje, antra dalis surengta kavinėje-bare Lounge 25. Renginyje dalyvavo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, Akmenės rajono   VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė, Akmenės rajono Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė Irena Beišinienė ir jos artimiausias pagalbininkas Vaidas Beišinas.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinamo rezultatus ir kiek kvietimų, kokioms šios strategijos priemonėms įgyvendinti planuojama skelbti. Marija Žiubrienė renginio dalyvius supažindino, kad šiuo metu baigti įgyvendinti 23 ir įgyvendinami 9 vietos projektai. Šiais metais VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ planuoja skelbti Kvietimą Nr. 8, pagal kurį bus renkamos vietos projektų paraiškos dviem strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonėms įgyvendinti. Kvietimas Nr. 8 bus skelbiamas priemonėms „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti. Planuojama bendra kvietimo suma 266 060,00 Eur.

   Renginio dalyvius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Meras džiaugėsi VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ veikos rezultatais ir papildomomis lėšomis gautomis strategijai įgyvendinti, dėkojo aktyvioms bendruomenėmis, kurios įvairiose rajono kaimo vietovėse jau įgyvendino projektus ir linkėjo joms naujų idėjų, drąsių projektų bei aktyviai dalyvauti rengiant naujas strategijas. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, kuris pažymėjo įgyvendinamų projektų svarbą ir naudą visiems rajono gyventojams.

   Apie vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, vietos projektų atrankos kriterijus, keliamus kiekvienai priemonei, kalbėjo viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Su tinkamomis finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidomis supažindino finansininkė Jovita Trumpienė.

   Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi, kurią buvo įdomu išgirsti potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pasidalino vietos projektų vykdytojai. Nuotaikinga muzika ir dainomis įgyvendintą vietos projektą „Linkuvos krašto vaikų ir jaunimo kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymas“ pristatė Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vadovas Methardas Zubas, subūręs jaunimo muzikos grupę „Septima“. Nuoširdžiai apie projekto rengėjų lūkesčius ir įgyvendinamo vietos projekto ,,Paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose Žeimelyje“ problemas kalbėjo Žeimelio bendruomenės centro pirmininkė Daiva Skrupskelytė. Trumpai įgyvendinamą vietos projektą „Automobilių sporto infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“ pristatė Pakruojo automobilių sporto klubo prezidentas Audrius Kliminskas. Įdomiai Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus, vietos projektų įgyvendinimo patirtį pristatė Akmenės rajono VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel. Apie Akmenės rajono Raudonskardžio bendruomenės pasiekimus, apie įvairias vykdomų projektų veiklas kalbėjo Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė Irena Beišinienė, kuri kartu su vyru Vaidu Beišinu visus renginio dalyvius pavaišino žydiškais beigeliais ir humusu iš avinžirnių. Apie jau baigiamą įgyvendinti vietos projektą ,,Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, įsigytą techniką, baldus, įrangą ir planuojamas teikti paslaugas kalbėjo Mikoliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis. Šios bendruomenės šeimininkių keptu gardžiu ragaišiu renginio dalyvius pavaišino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“.

   Po pietų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir finansininkė Jovita Trumpienė su potencialiais vietos projektų pareiškėjais aptarė priemones, kurioms įgyvendinti bus skelbiamas Kvietimas Nr. 8, kalbėjosi apie vietos projektams keliamus reikalavimus, galimas paramos sumas, atsakė į potencialių pareiškėjų klausimus.

    

                                         


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas