• Įgyvendintas vietos projektas ,,Žeimelio miestelio vaikų ir jaunimo fizinio parengimo gerinimas“

   2021-12-09

   Žeimelio vidurinės mokyklos sporto klubas „Beržtalis“, klubo prezidentas Virginijus Padgurskis, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ įgyvendino vietos projektą ,,Žeimelio miestelio vaikų ir jaunimo fizinio parengimo gerinimas“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 17 d., baigtas įgyvendinti 2021 m. lapkričio 30 d., paramos suma 9 772,00 Eur su PVM, išmokėta suma 9 771,00 Eur su PVM, paramos intensyvumas 80 procentų.

   Projekto tikslas – tobulinti vaikų ir jaunimo bendruosius fizinius gebėjimus, organizuoti krepšinio treniruotes įjungiant į jas lengvosios atletikos ir futbolo rungtis.

   Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti sporto klubas įsigijo sporto prekes, futbolo, krepšinio ir lengvosios atletikos inventorių, krepšinio aprangos komplektus, fotoaparatą, garso, vaizdo, kompiuterinę įrangą ir kitas prekes. Projekto veiklas sporto klubas vykdė su partneriu Žeimelio žvejų klubu „Beržtalis“, šio klubo nariai aktyviai dalyvauja Žeimelio miestelio bendruomenės veikloje, renginiuose ir sporto klubui padėjo pravesti sportines rungtis, renginių dalyvius vaišino žuviene.

   Įgyvendindamas vietos projektą Žeimelio vidurinės mokyklos sporto klubas „Beržtalis“, padedant klubo savanoriams ir veikdamas kartu su bendradarbiavimo partneriais, organizavo šventes, sporto ir sveikatingumo renginius, kurių metu bus pristatomos įdomios pramogos, naujos saviraiškos formos, buvo rengiami krepšinio turnyrai ir varžybos, organizuojamos krepšinio treniruotės, įjungiant į jas lengvosios atletikos ir futbolo rungtis, taip pat dalyvauta kitų partnerių organizuotose šventėse ir renginiuose. Vykdydamas vietos projekto veiklas klubas bendradarbiavo su kita jaunimo organizacija – Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos sporto klubu „Sportukas“, su kuriuo kartu organizavo krepšinio turnyrus, kvadrato, lengvosios atletikos, futbolo varžybas, sporto šventes.

   Šventės, sporto ir sveikatingumo renginiai, įdomių pramogų juose pristatymas, krepšinio turnyrai ir varžybos bus sistemingai organizuojamos ir projekto kontrolės laikotarpiu.

   Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 9 772,00 Eur su PVM. Žeimelio vidurinės mokyklos sporto klubas „Beržtalis“ prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2 443,06 Eur.

   Pasiekimų rodikliai: projekto veiklose dalyvavo 11 savanorių. Įgyvendinant projektą bendradarbiavo 2 jaunimo organizacijos jungiančios 36 narius. Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – 32 asmenys, tai vaikai (7–13 metų) ir jaunimas (14–29 metų). Projekto įgyvendinimo metu bus surengti 5 renginiai, juose dalyvavo 89 dalyviai. Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas