• Geriausi įgūdžiai įgyjami tiesiogiai bendraujant, dalijantis informacija ir patirtimi

   2022-01-11

   2022 m. sausio 7 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure lankėsi Kauno rajono VVG nariai. Patyriminę išvyką ir mokymus „Sumanaus kaimo link“ Kauno rajono VVG surengė įgyvendindama Kauno rajono 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure Kauno rajono VVG narius sutiko direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Kauno rajono VVG pirmininkė Kristina Švedaitė dėkojo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojoms už priėmimą ir kalbėjo, kad praktiniai susitikimai ir dalinimasis patirtimi padeda pasiekti efektyvesnį mokymų rezultatą.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė Kauno rajono VVG nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pagal strategijos prioritetą Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ įgyvendina 3 priemones, pagal strategijos prioritetą Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ įgyvendina 4 priemones. Šiuo metu pagal įvairias strategijos priemones baigti įgyvendinti 23 vietos projektai ir įgyvendinami 10 vietos projektų. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ tikisi pasiekti ir viršyti strategijos rodiklius dėl pateiktų vietos projektų ir sukurtų darbo vietų skaičiaus. Marija Žiubrienė supažindino su įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, vietos projektų vykdytojų pasiektais rezultatais, pasidalino vietos projektų administravimo patirtimi.

   Marija Žiubrienė pritarė Kauno rajono VVG pirmininkės Kristina Švedaitės nuomonei, kad mokymų projektai duoda daugiausia patirties, kai yra galimybė dalyvauti praktiniuose susitikimuose, tiesiogiai bendrauti ir dalintis informacija. Sukauptą patirtį, įgytas žinias kiekvienas mokymų dalyvis, generuodamas naujas idėjas, gali pritaikyti savo veikloje. Marija Žiubrienė apgailestavo, kas šis pereinamasis pasirengimo naujoms strategijoms laikotarpis nuvylė mažas, tokias, kaip Pakruojo VVG, nes dėl nepakankamų lėšų strategijoms administruoti ir mokytis, mažų VVG nariai ir darbuotojai neturi galimybių gilinti žinias ir įgūdžius, kyla abejonės ar pavyks tinkamai pasirengti naujoms strategijoms ir pasiruošti įgyvendinti sumanių kaimų projektus.

   Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonių įgyvendinimo grafiką planuoja skelbti dar 3 kvietimus. Kvietimas Nr. 8 jau yra paskelbtas nuo 2021 m. gruodžio 21 d., paraiškos renkamos iki 2022 m. sausio 31 d. 17.00 val., kvietimai Nr. 9 ir Nr. 10 planuojami paskelbti 2022 m. vasario mėnesį.

   Kauno rajono VVG nariai susipažino su Amatų dvarelio veiklomis, įgyvendintais projektais, apžiūrėjo nuolat veikiančią amatininkų gaminių ekspoziciją. Amatų dvarelis siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, organizuoja nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos darbą, taip pat pagal strategijos priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“. Projekto įgyvendinimo metu Amatų dvarelis vykdė iš anksto suplanuotus mokymus ir rengė praktinius mokymus išvykose.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas