• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-9

   2022-04-20

   2022 m. balandžio 15 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-9.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Aušra Dvelienė, Edikas Drupas, Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Simona Lipskytė, Aivaras Stabužis. Prisijungusios prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ dalyvavo valdybos narė Dovilė Pašakinskienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Matkevičienė.

   Dalyvavo darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė supažindino, kad vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstyti teikiamas 1 vietos projektas. Kvietimui Nr. 9 teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemonę buvo skirta  107 750,00 Eur paramos lėšų suma. Kvietimas skelbtas pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6 (EURI), kvietimui Nr. 9 buvo skirti 107 750,00 Eur, panaudoti 107 749,89 Eur, lėšų likutis 0,11 Eur.

   Siekdama būti nešališka ir išvengti galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto pareiškėja VVG valdybos narė Genovaitė Jaškulienė pateikė prašymą dėl nušalinimo svarstant posėdžio darbotvarkės 1 klausimą, valdybos nariai priėmė sprendimą nušalinti Genovaitę Jaškulienę.

   Projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė vietos projekto vertinimo ataskaitą, supažindino su svarstomo vietos projekto tikslu ir uždaviniais, laukiamais rezultatais, prašoma paramos suma, pristatė pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu projektui suteiktą balų skaičių ir vietos projekto sukuriamą pridėtinę vertę siekiant strategijos tikslų.

   Vietos projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą pritarti vertinimą atlikusių VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojų siūlymui ir rekomenduoti perduoti į kitą vertinimo etapą Individualios G. Jaškulienės įmonės „Vėtrungė“ vietos projektą „Individualios G. Jaškulienės įmonės „Vėtrungė“ veiklos plėtra“. Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skirta balų suma – 70 (septyniasdešimt) balų.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas