• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-10

   2022-05-10

   2022 m. gegužės 6 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-10.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Aušra Dvelienė, Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Šarūnas Leimontas, Vytautas Kanišauskas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė supažindino, kad vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstyti teikiami 3 vietos projektai. Vadovaujantis 2022 m. balandžio 8 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštu Nr. BRK-4735 „Dėl atsakymo į skundą“, atliktas UAB „Korgona“ pakartotinis vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6, kvietimui buvo skirti 170 832,00 Eur, patikslinta, kad panaudoti 169 604,77 Eur, lėšų likutis 1 227,23 Eur. Kvietimui Nr. 10 teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos priemones buvo skirti 125 610,00 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, LEADER-19.2-SAVA-6, kvietimui buvo skirti 106 082,00 Eur, panaudoti 106 080,71 Eur, lėšų likutis 1,29 Eur. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8, kvietimui buvo skirti 19 528,00 Eur, panaudota paramos lėšų 19 527,60 Eur, lėšų likutis 0,40 Eur. Iš viso  Kvietimui Nr. 10 buvo skirti 125 610,00 Eur, panaudoti 125 608,31 Eur paramos lėšų, lėšų likutis 1,69 Eur.

   Projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė vietos projektų vertinimo ataskaitas, supažindino su svarstomų vietos projektų tikslais ir uždaviniais, laukiamais rezultatais, prašomomis paramos sumomis, pristatė pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu projektams suteiktus balus ir vietos projektų sukuriamą pridėtinę vertę siekiant strategijos tikslų.

   Vietos projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą pritarti vertinimą atlikusių VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojų siūlymui ir rekomenduoti perduoti į kitą vertinimo etapą: UAB „Korgona“ vietos projektą „UAB „Korgona“ verslo plėtros projektas“, UAB „Cirika“ vietos projektą „UAB „Cirika“ verslo modernizavimas įsigyjant inovatyvų profilių apdirbimo centrą“, pateiktus pagal  VPS priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir Rozalimo miestelio bendruomenės vietos projektą „Rozalimo sveikatinimo studijos įkūrimas“, pateiktą pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Vietos projektų atrankos komiteto nariai pritarė pakartotinį vertinimą atlikusių darbuotojų siūlymui ir rekomendavo perduoti į kitą vertinimo etapą ūkininko Manto Ponelio vietos projektą „Mobilios nuimto derliaus valymo ir beicavimo paslaugos teikimas smulkiems ir vidutiniams rajono ūkiams“ ir pritarė siūlymui įrašyti į rezervinių vietos projektų sąrašą Valdo Kanišausko vietos projektą „Valdo Kanišausko individualios veiklos plėtra“.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas