• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2022-05-10

   2022 m. gegužės 6 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Šarūnas Leimontas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė, labai maža įmonė, ar fizinis asmuo. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui, vietos projektui, vietos projekto suderinamumui su horizontaliosiomis ES politikos sritimis, tinkamam finansavimo šaltiniui, taip pat vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą gali surinkti pareiškėjas. Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino su priemonės tinkamomis finansuoti išlaidomis ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai.

   Valdybos nariai patvirtino finansavimo sąlygų aprašą priemonei įgyvendinti ir nutarė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 11. Marija Žiubrienė supažindino, kad visa kvietimo suma yra 48 828,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gegužės 31 d. 8.00 val. iki 2022 m. liepos 1 d. 15.45 val. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos el. paštu (pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius elektroniniu parašu.

   Valdybos nariai susipažino su reikalavimais ir priėmė sprendimą rengti projekto, skirto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijai parengti, paraišką.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas