• Įgyvendintas Daugyvenės bendruomenės vietos projektas

   2022-06-22

   Daugyvenės bendruomenė, pirmininkė Danguolė Vereškaitė, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, įgyvendino vietos projektą „Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 14 d., skirta paramos suma 97 636,00 Eur be PVM, projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. balandžio 15 d., išmokėta paramos suma 97 633,83 Eur be PVM, paramos intensyvumas 95 proc., prie vietos projekto bendruomenė prisidėjo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 26 721,41 Eur, bendra projekto vertė 124 355,24 Eur.

   Projekto tikslas – pradėti teikti kokybiškas, už prieinamą kainą paslaugas, kurių trūksta Pakruojo rajone bei sukurti dvi arba daugiau darbo vietas Pakruojo rajono gyventojams.

   Daugyvenės bendruomenė telkia ir jungia bendrai veiklai 21 narį. Bendruomeninį verslą Daugyvenės bendruomenė vykdo nuomojamose patalpose. Įgyvendindama vietos projektą „Daugyvenės bendruomenės verslo pradžia“ bendruomenė suplanuotai veiklai vykdyti įsigijo vikšrinį krautuvą, dirvos paruošėjus, universalų kaušą su hidraulika, plaunamus garinius siurblius, džiovintuvą, nulinio apsisukimo vejos traktorių, krovininį mikroautobusą, priekabą, žoliapjovę-krūmapjovę. Įsigijusi reikiamą techniką, įrangą, bendruomenė įsteigė 2,5 naujos darbo vietos, įdarbino darbuotojus ir pradėjo teikti aplinkos tvarkymo bei automobilių, namų ir baldų valymo paslaugas.

   Bendruomenės projektas atitinka bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus, projekto įgyvendinimo metu iš ekonominės veiklos gaunamas pelnas bus skiriamas reikalingai įrangai, inventoriui įsigyti, veikloms organizuoti, krašto tradicijoms puoselėti, bendruomenės narių laisvalaikio zonoms įkurti, fiziniam aktyvumui didinti ir sveikatingumo lygiui kelti. 

   Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, kurios bus išlaikytos ir vietos projekto kontrolės laikotarpiu, projekto rezultatais naudojasi 132 VVG teritorijos gyventojai. Daugyvenės bendruomenė nuosavomis lėšomis įrengė viešinimo priemonę – aiškinamąjį stendą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas