• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2022-07-18

   2022 m. liepos 13 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Edikas Drupas, Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir finansininkė Jovita Trumpienė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“. Priemonės tikslas: užtikrinti vietos gamintojų bendradarbiavimą su vietos bendruomeninėmis organizacijomis ir kaimo vietovėje veikiančiomis viešosiomis įstaigomis, organizuojančiomis vietos produkcijos supirkimą, perdirbimą, saugojimą ir realizavimą. Pagal priemonę parama teikiama vietos bendruomenių, NVO, VšĮ ir verslo bendradarbiavimui skatinti, siekiant padėti vietos produkcijos gamintojams pelningiau ir/arba su didesne socialine nauda parduoti savo produkciją. Vietos projektai įgyvendinami kartu su partneriais, įgyvendinant priemonę turi būti kuriamos naujos darbo vietos. Vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais turi būti išlaikytos naujos (vietos projekto įgyvendinimo metu sukurtos) darbo vietos ir darbo vietos, kurios buvo sukurtos per vienus metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino su vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo etapais, kokie kriterijai bus taikomi vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną atrankos kriterijų pareiškėjas galės gauti, pristatė, kaip kiekvienas atrankos kriterijus detalizuojamas ir kokius dokumentus pareiškėjas turi pateikti, kad pagrįstų atitiktį atrankos kriterijams. Taip pat pristatė kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal priemonę ir paaiškino kokie yra keliami reikalavimai išlaidoms pagrįsti.

   Valdybos nariai patvirtino Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir paskelbė kvietimą teikti vietos projektus Nr. 12 priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti, kvietimui skiriama lėšų suma 95 228,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 9 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 15.45 val.

   Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos el. paštu (pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius elektroniniu parašu.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas