• Įvertintas vietos plėtros strategijos rezultatyvumas

   2022-09-14

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos rezultatyvumo (pagal rezultatus pasiektus iki 2022 m. liepos 29 d.) vertinimą ir antrinį rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomąjį vietos projektą.

   Iš 49 vietos veiklos grupių, atrinktos 15 geriausių rezultatų pasiekusios vietos veiklos grupės, tame tarpe ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, kurios įgyvendinamos strategijos pažanga pagal tris pagrindinius rodiklius, įvertinta kaip pakankama sumanių kaimų bandomajam vietos projektui inicijuoti.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ aktyviai dalyvavo sumanaus kaimo rengimo seminaruose, konferencijose, gilinosi į viešoje erdvėje skelbiamą informaciją apie sumanaus kaimo vystymo pavyzdžius kitose šalyse, organizavimo pasitarimus, kuriuose pristatė informaciją apie sumanaus kaimo plano rengimo procesus, tarėsi su veiklos partneriais dėl sumanaus kaimo temų pasirinkimo, kvietė rajono kaimo vietovių gyventojus būti aktyviais, galvoti ir siūlyti idėjas sumanaus kaimo planui įgyvendinti.

   Gavusi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštą dėl suteikiamos galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomąjį vietos projektą, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pradėjo rengti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos naujos sumanių kaimų priemonės aprašymą, rinko pasiūlymus ir idėjas sumanaus kaimo vietos projektui, kuriam įgyvendinti galės būti skirta 200 000 Eur paramos suma. Rengiamą naują sumanių kaimų priemonę VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ planuoja aptarti su veiklos partneriais, pristatyti valdybai, aptarti su potencialiais vietos projekto pareiškėjais, pasirengti strategijos keitimui, kuris turės būti tvirtinamas visuotiniame narių susirinkime. Galutinį sprendimą ar skirti lėšas Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos naujai sumanių kaimų priemonei įgyvendinti, priims Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas