• Pasitarimas dėl planuojamos naujos sumanaus kaimo priemonės

   2022-09-14

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2022 m. rugsėjo 12 d. Pakruojo rajono savivaldybės mažojoje salėje, Kęstučio g. 4, Pakruojyje, surengė pasitarimą dėl naujos sumanaus kaimo priemonės aprašymo ir diskusiją su potencialiais sumanaus kaimo vietos projekto rengėjais apie sumanaus kaimo vietos projekto idėją.

   Pasitarime dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, Monika Ilgavičiūtė, Vytautas Kanišauskas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna, Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas, vedėjo pavaduotoja Lina Mikolaitytė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė, Pakruojo verslo informacijos centro direktorė Sonata Falkauskaitė-Baltakienė.

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos pažangą pagal tris pagrindinius rodiklius įvertino kaip pakankamą sumanių kaimų bandomajam vietos projektui inicijuoti. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ rengia sumanaus kaimo priemonės, kuri bus integruota į Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, aprašymą.

   Pasitarime VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė naujausią informaciją, kaip planuojama vykdyti sumanaus kaimo priemonės siūlymų svarstymą ir derinimą, supažindino, kad galutinį sprendimą ar skirti lėšas Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos naujai sumanių kaimų priemonei įgyvendinti, priims Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetas. Marija Žiubrienė informavo, kad Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 ir Sumanaus kaimo planas, patvirtintas Vietos veiklos grupių tinklo valdybos 2022 m. rugsėjo 8 d. protokolu Nr. 22-04, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariams ir veiklos partneriams buvo išsiųsti elektroninio pašto adresais, todėl visi turėjo galimybę susipažinti ir įsigilinti.

   Marija Žiubrienė priminė, kad vykusiuose pasitarimuose buvo daug kalbėta, tartasi, rinkti pasiūlymai, kokia idėja geriausiai galėtų atspindėti sumanų kaimą Pakruojo rajone, kuo tokie projektai skirtųsi nuo dabar pagal strategijos priemones įgyvendinamų projektų, supažindino su naujos sumanaus kaimo priemonės aprašymo projektu. Pasitarimo dalyviai aptarė ar planuojama sumanaus kaimo priemonė, kuri parengta atsižvelgiant į apklausų, diskusijų dalyvių siūlymus ir idėjas, atspindi pasirinktos su turizmo plėtra susijusios sumanaus kaimo plano temos tikslus ir uždavinius, diskutavo ir teikė pasiūlymus į ką turėtų būti orientuota priemonė, kokius sumanumo elementus turėtų atspindėti vietos projektas, kad būtų pasiektas teigiamas pokytis kaimo vietovėse.

   Marija Žiubrienė informavo, kad dėl naujos sumanaus kaimo priemonės aprašymo bus tariamasi su Žemės ūkio ministerijos specialistėmis, priemonės aprašymas bus svarstomas 2022 m. rugsėjo 20 d.  rengiamame VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdyje.

    

   Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės

   Sumanaus kaimo planas


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas