• Informacinis VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginys

   2022-11-29

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ rengia Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m. ir 2022 m. lapkričio 22 d. Pakruojo sinagogoje surengė informacinį VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo rezultatai ir kaimo plėtros ateities perspektyvos“.

   Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, seniūnai, rajono bendruomenių, kitų NVO atstovai, VVG nariai, vietos projektų vykdytojai.

   Renginio dalyvius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Meras kalbėjo, kad rajono kaimo vietovių gyventojai mato realius pokyčius, kurie pasiekti įgyvendinus rajono bendruomenių, jaunimo organizacijų, verslo įmonių, ūkininkų projektus ir linkėjo visiems būti drąsiais, kurti naujas idėjas ir aktyviai dalyvauti naujos strategijos rengime.

   Pranešėja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad vietos veiklos grupė įgyvendindama 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius, rengė dokumentaciją, skelbė kvietimus, vertino paraiškas, administravo vietos projektus. Vietos veiklos grupė daug bendravo ir dirbo su rajono bendruomenėmis, kitomis NVO, verslininkais, ūkininkais, valdžios atstovais, todėl sėkmingai įgyvendinta 2014–2020 m. strategija yra visų bendrai pasiektas rezultatas, suteikiantis vidinės energijos naujai kaimo vietovių strategijai rengti. Marija Žiubrienė pristatė visus įgyvendintus ar įgyvendinamus projektus ir kalbėjo, kad didžioji dalis strategijos lėšų buvo skirta prioritetui Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ įgyvendinti, įgyvendinus šio prioriteto priemones bus sukurtos 39 darbo vietos, tad pasiekti geri rezultatai. Bendruomenių, kitų NVO projektai buvo įgyvendinami pagal prioritetą Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“. Pagal 4 šio prioriteto priemones įgyvendinti projektai, atlikti darbai, sutvarkytos poilsio vietos, įrengtos žaidimų aikštelės, įsigyta įranga, surinkta ir išsaugota kaimo kulinarinio paveldo istorija, sukurti nauji regioniniai produktai, įgyvendintos veiklos, organizuojami renginiai, tai kiekvieno projekto vykdytojo asmeninis laimėjimas ir svarus indėlis į gražesnę kaimo ateitį.

   Vietos projektų įgyvendinimo ir bendradarbiavimo patirtimi, projektų teikiama nauda kaimo vietovėms, pasidalino vietos projektų vykdytojai: Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centro vadovė Danutė Gaubienė, Grikpėdžių kaimo bendruomenės pirmininkė Dalė Valantinienė, Sigutėnų ir Žvirblonių kaimo bendruomenių pirmininkės Pranė Kvedarienė ir Vida Arabadžienė, Daugyvenės bendruomenės valdybos narys Aurelijus Atkočiūnas.

   Pranešėjas VŠĮ „Regionų vystymo sprendimai“ ekspertas Virginijus Sabutis supažindino su kaimo plėtros ateities perspektyvomis. Renginio dalyviams buvo pristatytos sumanių kaimų projektams rekomenduojamos temos, kalbėta, kokius kaimo vietovių poreikius turėtų atliepti vietos ekonomikos, įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų, sumanių vietos bendruomenių projektai, kokia horizontali tema turi būti taikoma visuose sumanus kaimo projektuose. Virginijus Sabutis kalbėjo, kad vietos veiklos grupei, rengiant naują strategiją, labai svarbu atlikti detalią aplinkos analizę pagal seniūnijas bei pristatė siūlomas rekomendacijas. Renginio dalyviams buvo pristatyta ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija ir veiklos plano iniciatyvomis remiamos veiksmų kryptys.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas