• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2022-12-12

   2022 m. gruodžio 9 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Rolandas Kairys, Audrius Kliminskas, Paulina Macevičienė, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Dalyvavo: Reda Stalmačenkė.

   Valdybos nariai patvirtino posėdžio darbotvarkę.

   Pirmininkas Zenonas Pekelis pristatė klausimus: dėl nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkei Jovitai Trumpienei ir dėl Redos Stalmačenkės priėmimo dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės pareigose. Direktorė Marija Žiubrienė supažindino su reikalavimais, kurie pagal taisykles keliami pagal darbo sutartį įdarbinamam buhalterinės apskaitos specialistui arba finansininkui. Valdybos nariai paprašė Redos Stalmačenkės prisistatyti bei papasakoti apie turimą darbo patirtį ir abu klausimus vienbalsiai patvirtino.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė taisyklių reikalavimus, kurie keliami pagal darbo sutartį strategijos administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokesčiui. Jovita Trumpienė supažindino kokio dydžio perskaičiuotas darbo užmokestis bus mokamas nuo 2023 m. sausio 1 d. direktorei Marijai Žiubrienei, finansininkei Redai Stalmačenkei ir viešųjų ryšių specialistei Raimondai Ušinskienei. Valdybos nariai klausimų neturėjo ir vienbalsiai patvirtino strategijos administravimą atliekančių darbuotojų perskaičiuotą darbo užmokestį.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė informaciją apie 2023 m. pradžioje planuojamus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų mokymus. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad į strategiją integruota ir 2023 m. bus įgyvendinama nauja sumanaus kaimo priemonė, todėl planuojami mokymai susiję su strategijos priemonės turiniu, horizontaliomis ES politikos sritimis – darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis, ES konkurencijos teise, nes valdybos nariams šios temos yra svarbios, be to valdybos sudėtyje nemažai naujų narių. Marija Žiubrienė pažymėjo, kad valdybos nariai turi būti atsakingi už savo gebėjimų ugdymą ir aktyviai dalyvauti mokymuose.

   Pirmininkas  Zenonas Pekelis padėkojo direktorei Marijai Žiubrienei už informaciją.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas