• VVG mokymai „VVG teritorijos poreikių ir potencialo analizė“

   2023-01-26

   2023 m. sausio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengė VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir VPS kolegialaus valdymo organo narių mokymus „VVG teritorijos poreikių ir potencialo analizė“.

   Mokymus vedė lektorius Virginijus Sabutis. Mokymuose dalyvavo 10 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų. Asmenys įsitraukiantys į VVG valdymo organų veiklą, atliekantys administravimo funkcijas, turi turėti pakankamai žinių ir gebėjimų įgyvendinti vietos plėtros strategijas. Šiems asmenims aktualu dalyvauti mokymuose, įgyti reikiamas žinias, įgūdžius ir patirtį, kad gebėtų priimti tinkamus sprendimus strategijai įgyvendinti, taip pat mokytis veikti partnerystėje, bendradarbiauti, atrasti savanoriškos veiklos prasmę, susipažinti su gerąja patirtimi, įsivertinti klaidas.

   Mokymų dalyviai susipažino su reikalavimais ir tinkamumo sąlygomis, kurios keliamos ir kurias turi atitikti VVG valdybos nariai ir darbuotojai, priimantys sprendimus ir administruojantys Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Mokymų dalyviai aiškinosi, kaip sudaryti tinkamas sąlygas trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios partnerystei užtikrinti, aptarė bendrus veiklos motyvus, interesus, jungiančius tikslus. Lektorius Virginijus Sabutis mokymų dalyviams pateikė informaciją apie reikalavimus, keliamus kaimo vietovių vietos plėtros strategijai, kalbėjo apie VVG teritorijos vientisumo užtikrinimą, supažindino su pagrindiniais stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizės atlikimo žingsniais, gerosiomis patirtimis ir dažniausiai daromomis klaidomis.

   Mokymų dalyviai diskutavo apie VVG teritorijos vidinės ir išorinės aplinkos analizę, kaip užtikrinti vietos išteklių panaudojimą, dalyvių kompetencijos ugdymą, kokie sprendimai VVG teritorijai suteikia konkurencinio pranašumo. Aiškinosi apie VVG teritorijos potencialo identifikavimą, kaip panaudoti stiprybes poreikiams identifikuoti, kokios plėtros galimybės, kaip VPS priemonės prisideda prie vietos gyventojų poreikių tenkinimo.

   Mokymų dalyviams organizuotos kavos pertraukos ir pietūs.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas