• VVG mokymai „LEADER metodo įgyvendinimo patirtis ir poveikis rajono kaimo vietovių plėtrai“

   2023-02-10

   2023 m. vasario 8 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengė VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir VPS kolegialaus valdymo organo narių mokymus „LEADER metodo įgyvendinimo patirtis ir poveikis rajono kaimo vietovių plėtrai“.

   Mokymus vedė lektorius Mindaugas Kiznis. Mokymuose dalyvavo 10 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų. VVG valdybos nariams, ypač naujai išrinktiems, buvo labai aktualu susipažinti ir išgirsti informaciją apie LEADER metodo įgyvendinimo raidą, apie šio metodo, kaip sudėtinės Europos Sąjungos kaimiškųjų vietovių vystymo politikos dalies, taikymą įgyvendinant Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo Klovainių, Pakruojo, Žeimelio, Rozalimo, Lygumų, Pašvitinio, Linkuvos, Guostagalio seniūnijose organizuotuose susitikimuose – konsultacijose ir su rajono gyventojais, seniūnijų darbuotojais, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais, seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais, kartu su jais aptarė 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus. Todėl mokymų metu buvo aptarta kurias strategijos priemones pavyko sėkmingai įgyvendinti, kurias ne, diskutuota apie tai, su kokias sunkumais susidūrė VVG ir vietos projektų vykdytojai, dalintasi vietos projektų įgyvendinimo patirtimi, kalbėta kuo ši patirtis gali būti naudinga rengiant naujas strategijas.

   Daug dėmesio mokymų metu buvo skirta reikalavimams, kurie keliami strategijoms, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę ,,LEADER“ ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ aptarti ir palyginti. Tai padėjo mokymų dalyviams įsigilinti į kokias veiklos sritis reikėtų nukreipti rengiamos Pakruojo rajono kaimo vietovių 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos lėšas.

   Mokymų dalyviai diskutavo apie LEADER metodo principus ir jų tarpusavio sąsajas, praktinį principų taikymą. Susipažino su pagrindine LEADER metodo idėja, kuri padeda suvokti, kad kaimo vietovių plėtros strategijos būna veiksmingesnės, jų įgyvendinimas yra kokybiškesnis, kai iniciatyvos kyla ir sprendimus dėl vietos projektų įgyvendinimo, priima vietos gyventojai, bendruomenės, NVO ar kiti kaimo plėtros dalyviai. Mokymų dalyviai aptarė kuo LEADER priemonė skiriasi nuo kitų kaimo plėtros priemonių, diskutavo apie septynis pagrindinius elementus, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant LEADER priemonę, kaip šie elementai papildo vieni kitus ir kaip tarpusavyje sąveikauja.

   Taip pat mokymų dalyviams buvo pateikta informacija apie VPS atrankos kriterijų ir įsipareigojimų laikymąsi, kalbėtasi apie tai, kokius reikalavimus turi atitikti VVG darbuotojai, vykdantys VPS administravimą ir finansų valdymą, diskutuota, kaip sekasi užtikrinti VPS ir vietos projektų įgyvendinimo valdymą bei kontrolę. Mokymų dalyviai aiškinosi koks yra LEADER metodo vaidmuo kuriant pridėtinę vertę, skatinant vietos iniciatyvas, sprendžiant vietos problemas ir stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą.

    Mokymų dalyviams organizuotos kavos pertraukos ir pietūs.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas