• VVG mokymai „Sumanaus kaimo kūrimas“

   2023-03-14

   2023 m. kovo 9 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengė VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir VPS kolegialaus valdymo organo narių mokymus „Sumanaus kaimo kūrimas“.

   Mokymus vedė lektorius Mindaugas Kiznis. Mokymuose dalyvavo 10 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų.

   Mokymų dalyviai susipažino su mokslininkų grupės tyrimais dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje, aptarė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ kartu su veiklos partneriais suformuotą sumanaus kaimo priemonės idėją, pagal kurią bus kuriamas sumanus kaimas Pakruojo rajone. Mokymų dalyviai sužinojo kuo Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemonė „Sumanus kaimas – sumanaus turizmas“ skiriasi nuo kitų strategijos priemonių, į kokius tikslus orientuota sumanių kaimų priemonė, koks strategijos priemonės tikslas, kokie projektai pagal šią priemonę bus remiami, kas gali būti tinkamais paramos gavėjais ir partneriais.

   Mokymų dalyviai aptarė sumanaus kaimo priemonės vietos projektų atrankos kriterijus, jų vertinimo aspektus, susipažino, kaip bus vertinami projektų rezultatai, kokie yra kiekybiniai ir kokybiniai pokyčių matavimo rodikliai. Mokymų tema labai aktuali VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariams ir darbuotojams, kurie mokymų metu įgijo sumanių kaimų vietos projektų paraiškų ir atrankos kriterijų vertinimui reikalingas žinias. Mokymų dalyviai surengė diskusiją apie sumanaus kaimo plano temų pasirinkimą, aptarė kokiais sumanumo elementais turi pasižymėti sumanaus kaimo projektai, aiškinosi, kaip bus siekiama teigiamo pokyčio kaimo vietovėse. Lektorius Mindaugas Kiznis atsakė į mokymų dalyvių klausimus.

   Didelis dėmesys mokymų metu buvo skirtas sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairėms aptarti. Mokymų dalyviai galėjo plačiau susipažinti su reikalavimais, keliamais sumanių kaimų projektams, sužinoti kas tai yra sumanus kaimas, kaip naujame laikotarpyje VVG galės apjungti planuojamų sumanių kaimo projektų teritorijas. Mokymų dalyviai susipažino kokius elementus turės aprėpti sumanių kaimų projektų veiklos ir investicijos, kad būtų galima įvertinti sumanių kaimų projektų atitiktį horizontaliosioms ES politikos sritims – darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygioms galimybėms.

    Mokymų dalyviams organizuotos kavos pertraukos ir pietūs.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas