• VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2023-05-04

   2023 m. balandžio 25 d. Pakruojo kultūros centre, Vienybės a. 1, Pakruojyje, surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas.

   Iš 44 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių susirinkime dalyvavo 31 narys, iš jų 30 balsavimo teisę turinčių narių.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino veiklos ataskaitą už 2022 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sudėtyje 2022 m. buvo 43 nariai, kurie atstovavo trims skirtingiems sektoriams: pilietinės visuomenės atstovai – 19 narių, iš jų 14 juridiniai asmenys, 5 fiziniai asmenys; verslo atstovai – 15 narių, iš jų 8 juridiniai asmenys, 7 fiziniai asmenys; vietos valdžios atstovai – 9 nariai, 1 juridinis asmuo, 8 fiziniai asmenys. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje buvo 12 narių. Siekdama įstatuose numatytų tikslų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendina projektą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos 2022 m. įgyvendino strategijos įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal atsakomybę joms priskirtas funkcijas: informavo ir konsultavo  VVG teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus vietos projektų finansavimo sąlygų, atrankos kriterijų atitikties, vietos projektų įgyvendinimo, ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo bei kitais klausimais, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2022 m. įgyvendino projektą „Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimas“. Naujai 2023–2027 m. strategijai rengti 2022 m. buvo sudaryta strategijos rengimo darbo grupė ir patvirtintas strategijos rengimo planas. Rengiant naują Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją 2022 m. buvo surengti susitikimai – konsultacijos su Klovainių, Pakruojo, Žeimelio, Rozalimo, Lygumų, Pašvitinio, Linkuvos, Guostagalio seniūnijų gyventojais, seniūnijų darbuotojais, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais.

   VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino finansininkės Redos Stalmačenkės parengtą finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2022 m.

   Susipažinę su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2022 m. nariai patvirtino revizorės Reginos Gaubienės pristatytą ataskaitą.

   VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ įstatų projektas kiekvienam nariui buvo išsiųstas derinti iš anksto, pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta. Visuotinis narių susirinkimas vienabalsiai patvirtino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatus ir visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašą.

   Iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių atšaukti Aivaras Stabužis ir Dovilė Pašakinskienė. Į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkta Gabrielė Magelinskaitė, atstovauti verslo sektoriui išrinktas Gedas Špakauskas.

   Pristatyta nauja Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategija.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas