• Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas

   2023-05-10

   2023 m. balandžio 28 d. surengtas Amatų dvarelio visuotinis narių susirinkimas.

   Pirmininkas Audrius Ruginis pristatė Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2022 m. Audrius Ruginis supažindino, kad Amatų dvarelis įregistruotas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Amatų dvarelio sudėtyje 2022 m. pabaigoje buvo 15 narių, 13 fizinių asmenų ir 2 juridiniai asmenys, valdyboje 7 nariai. Amatų dvarelis buvo įkurtas bendru Pakruojo ir Radviliškio vietos veiklos grupių sutarimu, vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektą ir įgyvendinant bendras veiklas. Įkurta asociacija veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.

   Per ataskaitinį laikotarpį Amatų dvarelis, siekdamas įstatuose nurodytų tikslų, surengė visuotinį narių susirinkimą, 3 valdybos posėdžius, organizavo nuolat veikiančios amatininkų gaminių ekspozicijos su pardavimu darbą, dalyvavo renginiuose. 2022 m. Amatų dvarelis sulaukė nemažai lankytojų ir svečių norinčių apžiūrėti vietos amatininkų gaminių ekspoziciją, įsigyti išskirtinių amatininkų dirbinių. Pastoviai veikianti amatininkų gaminių ekspozicija sistemingai papildoma naujais amatininkų ir tautodailininkų gaminiais, joje galima įsigyti amatininkų rankų darbo suvenyrų, papuošalų, medžio drožinių, vaško žvakių, mezginių, veltų gaminių, įvairių dirbinių, papuošalų, tapytų paveikslų ir kitų smulkmenų. 2022 m. Amatų dvarelis Pakruojo rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2022 m. konkursui pateikė projekto „Amatų dvarelio materialinės bazės stiprinimas ir veiklos kokybės gerinimas“ paraišką. Projekto tikslas – gerinti Amatų dvarelio materialinę bazę ir sudaryti sąlygas kokybiškai veiklai vykdyti.

   Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Amatų dvarelio veiklos ataskaitą už 2022 m.

   Finansininkė Reda Stalmačenkė pristatė Amatų dvarelio finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2022 m., kurią susirinkimas patvirtino.

   Revizorė Edita Šiaulianskienė pristatė ir visuotinis narių susirinkimas patvirtino revizijos ataskaitą.

   Visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui iš 7 narių išrinkta Amatų dvarelio valdyba. Amatų dvarelio valdybos nariais išrinkti: Audrius Ruginis, Marija Žiubrienė, Arturas Stankevičius, Albinas Navickas, Reda Stalmačenkė, Raimonda Ušinskienė, Zenonas Pekelis. Amatų dvarelio valdybos

   pirmininku išrinktas Audrius Ruginis.

   Visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai Amatų dvarelio pirmininku išrinko Audrių Ruginį. Amatų dvarelio revizore išrinkti Edita Šiaulianskienė.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas